Sau giai đoạn sáu tháng đầu tu tập với chủ yếu là Soi HồnPháp Luân Chiếu Minh, hành giả có thể bước vào thực hành đầy đủ các pháp, đó là: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền ĐịnhXả Thiền (theo thứ tự đó).

Ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiền Định là ba pháp chính của pháp môn Vô Vi.

Tuy nhiên, hành giả vẫn nên tiếp tục thực hành Pháp Luân Chiếu Minh thường xuyên để hổ trợ cho bộ ruột và giúp khôi phục lại phần điển năng phải tiêu hao hằng ngày cho cuộc sống.

(Bấm vào một trong các đề tài trên để đọc thêm.)


Pháp Luân Thường Chuyển

Pháp Luân Thường Chuyển bao gồm ít nhất là 6 hơi thở, nhiều nhất là 12 hơi, tùy theo khả năng của hành giả. Cũng giống như trong Pháp Luân Chiếu Minh, định nghĩa của một hơi thở là: một chu kỳ từ vị trí bụng tự nhiên, đến thở ra hết hơi xẹp bụng, đến hít vô tối đa đầy bụng, đến thở ra và trở lại bình thường. Lúc nào cũng thở bằng mũi, khoan thai, liên tục, nhịp nhàng, sâu sắc, và không gián đoạn. Tránh dẫn tư tưởng theo hơi thở.

Sau khi Soi Hồn xong, hành tiếp Pháp Luân Thường Chuyển như sau:

 • Vẫn trong tư thế ngồi, từ từ hạ hai tay xuống khép sát vào hông sườn, hai lòng bàn tay úp xuống để trên đùi. Ngồi trong tư thế như đã mô tả trong phần Cách ngồi, mắt nhắm và nhìn thẳng từ giữa trung tâm hai chân mày ra phía trước, ý tập trung trên đỉnh đầu.
 • Từ từ thở ra bằng mũi, bắt đầu hơi thứ nhất. Khi đến hết hơi xẹp bụng, dùng ý thầm ra lệnh: 'đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu'. Tiếp tục từ từ hít vào. Khi không còn hít vào được nữa, liền từ từ thở ra, xẹp bụng trở lại bình thường. Đó là một hơi.
 • Tiếp tục như vậy cho hơi thứ hai, rồi hơi thứ ba, v.v. Ít nhất là 6 hơi, nhiều nhất là 12 hơi.

  •   
   (a) Thở ra xẹp bụng.       (b) Hít vô phình bụng
   ... đọc thêm>>

   Giải thích về Pháp Luân Thường Chuyển

   Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã giải thích như sau:

   Pháp Luân Thường Chuyển là pháp đả thông tất cả kinh mạch bên trong thì huệ tâm mới khai, mới hòa tan với càn khôn vũ trụ, hồi quang phản chiếu. Hành giả mới thấy nguyên năng bên trong và thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chính mình.

   Khi hít hơi vào, cái ý phải ra lệnh: `đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu'. Khi đầy rún, thì bụng phình ra, đầy ngực, tung lên bộ đầu cũng bụng vẫn phình ra. Chỉ lúc bắt đầu thở ra, bụng mới từ từ xẹp xuống. Thở ra phải thở xẹp hết. Không còn giữ hơi ở trong bụng. Xẹp lép! Tại sao phải thở xẹp bụng? Khi hành giả thở xẹp là ép cái thận, trược điển được lọc, sẽ đi ra đường tiểu tiện. Ép hết rồi, mới hít từ từ vào trở lại...

 
Loading the player...
 
  Xem trong khung rộng hơn...
 
Quick Menu
 
Tài liệu tham khảo căn bản
Tìm: