Thư đến: '... Lòng người thay trắng đổi đen...Thị phi mang đến nỗi oan trong lòng'
Hawthorne, ngày...tháng...năm 1996

Xuân Bính Tý 1996
Kính Đức Thầy thương yêu của con,
Nhân dịp Xuân Bính Tý, con kính gởi đến Thầy lời chúc Bách Niên Giai Lão và con mong có dịp gặp Thầy trong một ngày gần.

Con kính lạy Thầy,
KCP

Lòng người thay trắng đổi đen
Thị phi mang đến nỗi oan trong lòng
Lặng yên con vẫn một lòng
Tâm lành thực chất chẳng hề màng chi.

Con kính tặng Đức Thầy
 
Thư đi:
Cảm ơn lời chúc của con; Con đã làm được thơ thanh thoát thì phải cương quyết tự tu tự tiến cho đến vô cùng tận, bất chấp sự trở ngại của tình đời đen bạc, nhất tâm tự tu tự tiến sẽ cứu rỗi được phần hồn ở tương lai.
Tìm: