Thư đến:
Hỏi: Kính thưa Thầy, chúng con Thiền đường Virginia và Maryland mỗi tuần thiền vào lúc 12 giờ trưa ngày chủ nhật. Anh Tu Hiền nói rằng phải thiền lúc 10 giờ sáng vì Thầy dạy rằng giờ đó là giờ Bề Trên làm việc chung cho tất cả các thiền đường mọi nơi. Xin Thầy cho chúng con ý kiến về việc này. Chúng con thành thật cảm ơn Thầy.

T/Đ Hoàng Yến Hồng Washington, DC
 
Thư đi:
Đáp: Thiền 10 giờ sáng, rồi sau đó sinh hoạt LED Weekly là đúng giờ rồi.
Tìm: