TV Vi Kien in 2012
 
 
 Thiền Thực Hành
Tác giả : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Ấn bản : 2,   ISBN: 978-1-933667-09-6
Ngày phát hành : 12-2007
Nơi phát hành : San Jose, California, United States
Phát hành bởi : Vo-Vi Multimedia Communication
Downloads : [pdf]
Các file phụ : bìa trước
Lãnh vực : Thiền
Đề tài/Tóm tắt : ..."Chúng ta hành cái phương pháp “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” là thuận ý trời mà tiến hóa. Tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất tranh chấp quyền lợi chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Ra đi với hai bàn tay không! Phần hồn từ “tam thập tam thiên” giáng lâm xuống thế gian nhập xác từ thanh nhẹ đến; rồi sẽ chết ra đi với hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Mọi người phải hiểu rõ: chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái chí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình thì sẽ an nhiên tự tại và tiến hóa"...

Lương Sĩ Hằng
(Trích từ video Phương Pháp Công Phu 2000)
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Nếu quí vị thấy một hình thumbnail nhỏ, hay link "đọc trên mạng" bấm vào đó để hiển thị khung đọc sách (PDF document viewer).
(2)Phía bên trên của khung đọc sách, có nhiều nút để tải về máy của quí vị, nhảy trang, chọn số trang, phóng đại chữ lớn nhỏ cho vừa đọc, v.v. Ngoài ra cũng có link "pdf", bấm vào đó bằng nút phải của con chuột và chọn "Save Target As" hay "Save Link As" để tải xuống máy. Trên các máy chạy Android (tablets, điện thoại di động), xin dùng các pdf link này để đọc.
(3)Phần "Các file phụ" dùng để chứa đựng những file như: hình bìa sách, hay một tài liệu gì đó liên quan đến cuốn sách này.
(4)Nếu internet connection của quý vị chậm, không đọc ngay được, xin đợi một lát cho đến khi sách được tải về máy đầy đủ.
(5)Bấm link "thu khung đọc lại" nếu muốn đóng khung đọc sách. Nếu phần Hướng Dẫn này thiếu sót hay vẫn chưa rõ, xin liên lạc với chúng tôi. Đa tạ.
Tìm:
>> Advanced Search