Giảng bởi : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng
Ngày : 27-11-1981
Địa danh : Paris, France
Trong dịp : Sinh hoạt thiền đường
>> wide display >>
Downloads : [mp3]
Bài chép : [đọc trên mạng]
Các file phụ : (chưa có)
Hướng dẫn cách dùng
 
TV Vi Kien in 2012
 
 
Xem thêm:   Audio   Video   Sách báo   Bài chép
 
Tìm:
>> Advanced Search