91. Giảng Tại Garland, Dallas   
  14-08-1982 - Dallas - Item ID: 19820814L1
92. Tu Thiền Dưỡng Sinh     
  27-06-1982 - San Jose - Item ID: 19820627L1
93. Phụ Ái Mẫu Ái 1991   
  1991 - Canada - Item ID: 19910000L5
94. Hawaii Luận Đàm - Cuốn B   
  07-04-1995 - Hawaii - Item ID: 19950407Q2
95. Hawaii Luận Đàm - Cuốn A   
  07-04-1995 - Hawaii - Item ID: 19950407Q1
96. Thuyết Lý Minh Tâm     
  19-06-1977 - Sài Gòn - Item ID: 19770619L1
97. Định Tâm Tự Xét   
  23-03-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740323L2
98. Mẫu Ái - Kỳ 172   
  04-05-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740504L1
99. ÐHVV Kỳ 22: "Ðại Ðồng Tu Tiến" - Cuốn 3AB   
  2003 - San Francisco - Item ID: 20030000L3
100. ÐHVV Ky 22: "Ðại Ðồng Tu Tiến" - Cuốn 2AB   
  2003 - San Francisco - Item ID: 20030000L2
101. ÐHVV Kỳ 22: "Ðại Ðồng Tu Tiến" - Cuốn 1AB   
  2003 - San Francisco - Item ID: 20030000L1
102. Principle and Practice of the Nam-Mo-A-Di-Da-Phat Mantra   
  David & Master Lương Sĩ Hằng - United States - Item ID: PPCP13
103. ĐHVV Kỳ 1: Huấn Từ của Thượng Đế     
  Ngọc Hoàng Thượng Đế, 04-07-1982 - Long Beach - Item ID: 19820704L8
104. ĐHVV Kỳ 2: Huấn Từ của Thượng Đế     
  Ngọc Hoàng Thượng Đế, 02-07-1983 - Montreal - Item ID: 19830702L6
105. Thầy Hai Sa Đéc Nói Chuyện   
  Ông Hai, 02-02-2014 - Sa Đéc - Item ID: 20140202Q1
của tổng cộng 1871 tài liệu.
  2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12   
an image
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search