46. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 6A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q13
47. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 5B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q12
48. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 5A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q11
49. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Thầy Cùng BĐ Vui Đàm Đạo - Cuốn 4B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q10
50. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Đàm Đạo - Thầy Minh Giải - Cuốn 4A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q9
51. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Đàm Đạo - Thầy Minh Luận - Cuốn 3B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q8
52. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Nhóm BĐ Thảo Luận Cách Hành Pháp - Cuốn 3A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q7
53. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Vấn Đạo - Cuốn 2B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q6
54. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Vấn Đạo - Cuốn 2A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q5
55. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Lời Thầy Trong Buổi Khai Mạc - Cuốn 1B     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q4
56. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: Khai Mạc Khoá Huấn Luyện - Thầy Ban Huấn Từ - Cuốn 1A     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q3
57. Mơ Duyên Quái Mộng   
  Cụ Đỗ Thuần Hậu, 05-2016 - United States - Item ID: 20160500A1
58. Tình Trong Bốn Bể   
  Cụ Đỗ Thuần Hậu, 09-2015 - United States - Item ID: 20150900A1
59. Đời Đạo Song Tu   
  Cụ Đỗ Thuần Hậu, 2015 - United States - Item ID: 20150000A1
60. Nhân Sinh Quan và Vô Vi Quan - Cuốn B   
  22-02-1981 - Montreal - Item ID: 19810222L2
của tổng cộng 1927 tài liệu.
  1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10   
Master at TSXD
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search