61. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 14: Chuyển Hành Tiến Giải - Cuốn A   
  12-04-1980 - Montreal - Item ID: 19800412L1
62. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 13: Cứu Sinh Vạn Vật - Cuốn A   
  05-04-1980 - Montreal - Item ID: 19800405L3
63. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 12: Xét Thế Cảnh Lòng Người Kích Động - Cuốn A   
  29-03-1980 - Montreal - Item ID: 19800329L1
64. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 11: Cương Quyết Tu Hành - Cuốn A   
  22-03-1980 - Montreal - Item ID: 19800322L1
65. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 10: Nghịch Thuận Tương Chiếu - Cuốn A   
  15-03-1980 - Montreal - Item ID: 19800315L2
66. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 9: Phân Chuyển Thực Hành - Cuốn A   
  08-03-1980 - Montreal - Item ID: 19800308L3
67. Phụ Ái Mẫu Ái - Kỳ 1: Chánh Tâm Trụ Hóa   
  12-01-1980 - Montreal - Item ID: 19800112L1
68. Tu Đạo Kinh   
  Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, 2016 - Canada - Item ID: 20160000A1
69. Mẫu Ái - Kỳ 171     
  27-04-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740427L3
70. Mẫu Ái - Kỳ 177   
  01-06-1974 - Sài Gòn - Item ID: 19740601L3
71. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn   
  02-01-1980 - Manila - Item ID: 19800102L1
72. ĐHVV Kỳ 19: Thanh Tịnh - Vấn Ðạo     
  18-07-2000 - Prague - Item ID: 20000718Q1
73. Tôi Tầm Đạo   
  Ông Hồ Văn Em, 09-2012 - Sài Gòn - Item ID: 20120900A1
74. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 10     
  03-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860103L1
75. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 9     
  03-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860103L2
của tổng cộng 1871 tài liệu.
  1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10   
Master at TSXD
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search