76. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 8     
  02-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860102L4
77. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 7     
  02-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860102L3
78. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 6     
  02-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860102L2
79. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 5     
  02-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860102L1
80. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 4     
  02-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860102L6
81. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 3     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101L2
82. Khóa Học Kinh A Di Đà - Cuốn 2     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101L1
83. Khoá Học Kinh A Di Đà - Cuốn 1     
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101L3
84. Giảng Tại Adelaide   
  25-05-1990 - Adelaide - Item ID: 19900525L2
85. Giảng Tại Los Angeles City College - Phần Giảng     
  03-07-1982 - Los Angeles - Item ID: 19820703L3
86. Giảng Tại Los Angeles City College - Phần Giới Thiệu   
  03-07-1982 - Los Angeles - Item ID: 19820703L2
87. Nghiên Cứu Tu Học     
  04-05-1982 - Washington DC - Item ID: 19820504L1
88. Giảng Tại Hawaii     
  25-07-1982 - Honolulu - Item ID: 19820725L1
89. Giảng Tại Palawan - Cuốn B   
  05-03-1983 - Palawan - Item ID: 19830305L2
90. Giảng Tại Palawan - Cuốn A   
  05-03-1983 - Palawan - Item ID: 19830305L1
của tổng cộng 1871 tài liệu.
  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11   
Master in 1980s
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search