16. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 19E   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q43
17. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 19D   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q42
18. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 19C   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q41
19. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 19B   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q40
20. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 19A   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q39
21. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 18B   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q38
22. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 18A   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q37
23. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 17B   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q36
24. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 17A   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q35
25. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 16B   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q34
26. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 16A   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q33
27. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 15B   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q32
28. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 15A   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q31
29. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 14B   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q30
30. Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà - Cuốn 14A   
  01-01-1986 - Melbourne - Item ID: 19860101Q29
của tổng cộng 1927 tài liệu.
  1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10   
Master at TSXD
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search