Thư đến: '... Con còn kẹt một chữ nghèo này, phiền Thầy lo lắng cho con một lần nữa,..'
Ngày 24/11/81

Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô Vĩ Kiên Phật
Kính thư thăm Thầy,
Bạch Thầy! Nay con kính thăm Thầy và gia đình ông Tám, bà Tám được khỏe mạnh. Mùa Noel đã đến, con đem tất cả lòng thành kính chúc Thầy, gia đình hưởng một mùa Noel đầy đủ tình thương và đạo đức. Còn riêng con và quý đạo hữu ở Việt Nam cũng hướng về Thầy, ngàn dặm xa xăm, mong ngày Thầy về, gặp lại Thầy ở VN. Cho nên, quý bạn và con cố lo hành pháp, mặc dù hoàn cảnh khó khăn đến với chúng con, vật chất lẫn tinh thần nhưng chúng con cố gắng vượt qua để thực nghiệm mà không hổ mặt những người con ngoan của Thầy.
Bạch Thầy! Con rất đội ơn Thầy dìu con từ đời qua đạo. Ðến nay, con còn kẹt một chữ nghèo này, phiền Thầy lo lắng cho con một lần nữa, giúp con về vật chất, bằng cách là nhờ quý đạo hữu giúp con từ hộp thuốc, cái đồng hồ, để con đỡ khổ, lúc lâm nguy trong lúc bị đày, vì trắng tay. Thế gian này không biết ngày nào con đền đáp, cho nên lúc này con cố gắng tu nhiều để ngày nào được nhẹ, ơn Thầy trả vay.
Thầy ơi! Con rất lấy làm cảm động, mỗi lần con được phiếu đi lãnh quà là con thấy lòng con se thắt, vì Thầy và quý đạo hữu từ xa có tâm nghĩ tới K và lo lắng cho K quá nhiều.
Thầy ơi! Nhờ Thầy chuyển lời dùm con với quý đạo hữu vừa rồi gởi cho con món quà rất quý báu, con lãnh được đầy đủ ngày 19/11/81. Nhân mùa Noel, con xin tặng Thầy một tấm ảnh và chúc Thầy cùng quý đạo hữu hưởng một mùa Noel vui tươi.
Thầy ơi! Nhớ cho con nhiều bài thơ nhé Thầy. Luôn đây, má con có vài hàng thăm Thầy và chúc Thầy đầy đủ sức khỏe để hoằng hóa chúng sanh. Riêng má con thì lúc này cũng ưa đau, nhưng có nỗi nhớ Thầy nhiều và thiếu điển Thầy ơi!
Tới đây con xin tạm dừng bút.

Kính bái,
Con của Thầy,
Hôn Thầy vô tận,
NTK
 
Thư đi:
Manila, ngày 27/1/82

K con,
Thầy nhận được thư con đề ngày 24/11/81, được biết con vẫn khỏe mạnh tới nay vẫn học nhẫn và thực hiện từ bi.
Hiện nay Thầy đang ở Manila châm cứu kiếm chút ít tiền mua quà gởi về đóng góp với các con trong lúc thiếu thốn. Thầy thương yêu các con thì Thầy phải làm việc nhiều hơn. Cha Trời làm việc gấp triệu lần hơn Thầy. Con cho má con hay nên niệm Phật thường xuyên để tiến hóa đến vô cùng ở tương lai. Thể xác không phải là nơi trú ngụ của phần Hồn ở tuổi già nữa. Nhưng thanh tịnh và sáng suốt là nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh.
Chúc con vui khỏe, dọn tâm trong chương trình tiến hóa hiện tại.

Thầy của con,
LSH
Tìm: