Thư đến: '... Các bạn đạo ở quê nhà rất đau lòng vì không thể phổ biến thiền Vô Vi sớm hơn năm 2000...'
Việt Nam, ngày 4 tháng 4 năm 1998

Kính thưa Ông Tám,
Hôm nay con viết lá thư này kính trình lên Ông Tám một sự việc đáng buồn đã xảy ra cho Pháp Lý Vô Vi tại quê nhà Việt Nam. Số là cuối tháng vừa qua, tờ báo An Ninh trong nước của Hà Nội đã đăng một bài báo đã kích ông Tám và thiền pháp Vô Vi rất là thậm tệ và sai lệch sự thật. Cũng chính vì vậy mà T/Ð cũng phải đóng cửa, tạm ngừng sinh hoạt sau hơn nửa năm (từ 8/97) sống lại. Vậy là ước ao phát triển Pháp Lý Vô Vi ở quê nhà đã không được như mọi người tu đã nghĩ, sự khó khăn và thử thách vẫn còn nhiều trước mắt. Anh em đã phải tạm chia tay nhau một lần nữa và lui về trong quy ẩn, tiếp tục tự âm thầm tu tiến như thuở nào.
Mong ước cao đẹp thiện lành của đa số các bạn đạo lâu năm ở quê nhà phút chốc lại tan biến theo mây khói, mọi người rất đau lòng vì không thể phổ biến thiền Vô Vi sớm hơn năm 2000, đúng là không thể cãi lại luật Trời (hình như Ông Tám và bác sĩ SL cũng có nói PLVV chỉ thật sự mở cửa phổ truyền sau năm 2000).
Con viết thư này kính trình lên để Ông Tám được rõ thêm. Kính xin Ông Tám ban cho con và các bạn ở quê nhà đôi lời dạy khuyên thiết thực.
Con xin chân thành đội ơn Ông Tám. Kính chúc Ông Tám luôn khỏe để dìu độ chúng con và tận độ quần sanh trong thời hạ ngươn nhiều hỗn loạn này.

Con kính bái,
VP
 
Thư đi:
VP con,
Người tu chơn không cần rủ ren, nhưng chỉ thực hành để hòa hợp nguyên khí của Trời Ðất, khỏi cần xin giấy phép của ai hết, khỏi phải tốn tiền. Chẳng có một ai có thể chặn đứng nguyên khí của Trời Ðất ở mặt đất này. Mọi người còn nguyên khí của Trời Ðất, tức là còn tu được. Nó không phải là mảnh giấy hay chiếc xe tăng, sợ người ta đốt phá. Ðạo là một tâm thức siêu diệu hòa hợp cùng Trời Ðất, chứ không phải miếng bánh, khoe khoang rồi giấu cất.
Chúng ta là người tu Vô Vi, nếu quyết tâm tu sửa cho chính mình để tiến hóa thì chẳng mích lòng bất cứ ai, tự xây dựng đức nhịn nhục tối đa. Cảm ơn lời pha dèm từ ngoại cảnh, lấy oán làm ân, càng ngày càng xây dựng tốt hơn. Giá trị của sự thầm tu thầm tiến là nhịn nhục tối đa. Thời nào Tiên Phật cũng cần sự nhịn nhục nhiên hậu mới tu đắc. Vô Vi càng ngày người càng đông, thành thật cảm ơn sự quảng cáo không công của mọi người đã đóng góp.
Chúng ta là người tu Vô Vi đang ở trong đường lối tiến hóa đến vô sanh bất diệt, thì lúc nào chúng ta cũng ổn định tu tiến cả, không ôm chấp những sự không cần thiết, và tự xây dựng sự cần thiết trong chu trình tiến hóa mà thôi. Bạn với Ông Trời mới thật là bạn, bạn với người đời chỉ có xảo trá và tạo tham dâm mà thôi.
Vậy các con nên thanh tịnh để chiến thắng mọi nghịch cảnh có thể phá rối nội tâm của chúng ta.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
Tìm: