Thư đến: '... Muốn đi đến Vô Vi thì phải học Nhẫn và học Hòa, nhiên hậu mới quán thông mọi sự việc'
Thưa các bạn,
Người tu phải ý thức rõ nghiệp là gì? Ai đã tạo ra nghiệp cho ta? Bình tâm xem xét chính ta đã tạo nghiệp thì phải tự lo giải nghiệp. Muốn giải nghiệp thì phải đảm đương gánh vác mọi sự việc chính mình tạo ra như Vợ và Con.
Càng gánh vác lại càng thấy rõ Thượng Ðế đã gánh vác cả Càn Khôn Vũ Trụ, nhiên hậu mới đem lại sự tinh vi cho nhân loại ở ngày hôm nay là hơi thở thanh nhẹ. Vậy các bạn là người tu thực hành về phương pháp Vô Vi thì không nên phụ bất cứ một ai, chỉ thực hiện Thương Yêu và Tha Thứ, trong tinh thần xây dựng thì mới có cơ hội lập hạnh tiến hóa cho phần hồn ở tương lai.
Nếu tu mà ích kỷ tạo ác gây phiền thì không nên tu còn hơn. Muốn đi đến Vô Vi thì phải học Nhẫn và học Hòa, nhiên hậu mới quán thông mọi sự việc, sống trong lẽ sống hiện hành, tự giải đạt Thanh, mới trị được bệnh nan y là tâm bệnh của mọi hành giả.
Ước mong các bạn nghiền ngẫm cho kỹ càng trước khi thực hiện Pháp Lý Vô Vi để tránh những phiền não sái quấy có thể xảy đến cho các bạn trong giờ phút tham thiền.
Kính chúc các bạn thân tâm an lạc.

Kính bái,
Lương Sĩ Hằng
 
Thư đi:
Tìm: