Thư đến: '... Hiện tượng mới lạ mà con đã và đang thấy trong khi thiền và xin đức Thầy minh giải cho con...'
Mississauga, ngày 20 tháng 6 năm 1996

Kính thưa đức Thầy,
Con là LMS, con kính xin vấn an đức Thầy và xin đảnh lễ đức Thầy trong tâm. Sau đây con kính trình đức Thầy một hiện tượng mới lạ mà con đã và đang thấy trong khi thiền và xin đức Thầy minh giải cho con được hiểu để yên tâm hành thiền. Hiện tượng như sau:
Từ ngày đức Thầy cho con bài thơ họa lại theo bài thơ: " Đường Về Xứ Phật"; Con thức tâm phải tinh tấn tu hành thêm nữa, nên tự động xuống tóc và tăng giờ thiền lên. Hiện nay con thiền 10 tiếng đồng hồ trong ngày chia ra sáng, xế trưa và khuya.
Từ hơn nữa tháng nay, buổi thiền sáng và xế trưa khi ngồi từ 3 tiếng trở lên con thấy những cảnh tượng như khắc trên nền trắng màu thạch cao. Những hình ảnh của các võ tướng ngồi trên lưng chiến mã hằng hà sa số, ngoài ra còn có rồng và chim phượng và nhiều loại chim khác. Những cảnh nầy xoay tốc độ từ chậm đến nhanh và từ trái sang phải. Ánh sáng không rõ lắm nên khó ghi nhận ra đây là cảnh giới nào. Đôi khi muốn nhìn rõ hơn con phải dùng Pháp Luân Thường Chuyển để trợ lực hoặc nhìn xuống chữ DI để tiếp ánh sáng. Tuy nhiên cũng không được rõ ràng cho lắm.
Kính xin đức Thầy cho con biết:
1) Những cảnh nầy là những cảnh từ đâu tới?
2) Có nên tiếp tục xem hay là gác qua một bên?
3) Tại sao ban ngày thấy cảnh nầy mà ban đêm không thấy?
4) Trong khi thấy cảnh nầy người vẫn tỉnh táo như thường; Trong tương lai sẽ tiến triển thêm gì nữa?
Kính đội ơn Thầy và kính chúc đức Thầy tâm thân thường lạc.

Kính bái,
LMS
 
Thư đi:
1) Đó là do công phu khai thông bên trong và tự thấy những chuyện tiền kiếp đã ghi nhận trong thần kinh khối óc và cứ như vậy mà hành sự, thì càng ngày càng thanh tịnh và càng rõ rệt. Không phải chuyện chúng ta thấy là cần thiết mà chuyện biết mình hiểu mình là cần thiết. Cho nên nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ cho mọi người tự tu, tự hiểu, tự thức và tự tiến thì mới giải được cái nghiệp của tiền kiếp. Tiền kiếp đã hành nhiều sự hơn thua, bây giờ trở về phát triển, học từ bi và thực hiện từ bi, tức là cảnh là ta, ta là cảnh; Không màng thiết nhìn bất cứ cái gì. Ở đời chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, khi tham thiền thấy cảnh ta không cần lưu ý, chỉ lưu ý sự thanh tịnh thì từ từ nó sẽ sáng và rõ rệt. Ví dụ như ở đời chúng ta thấy một việc gì tâm chúng ta thanh tịnh nhìn thì càng nhìn càng hiểu càng rõ sự việc nó đi về đâu, do sự thanh tịnh hiểu biết tất cả.
2) Gác qua một bên, tiếp tục thanh tịnh là cần thiết, không cần xem bên ngoài, nếu xem bên ngoài thét rồi cõi bên kia cũng có thể dẫn sai chúng ta. Phương pháp của chúng ta là tự thức phát triển: Ta là cảnh, cảnh là ta, đâu cần tha thiết cảnh làm gì!
3) Cái chuyện đó là tùy sự tiến triển trong nội thức của chính mình kêu là Khoa Học Huyền Bí, qua từ giai đoạn một, đến toàn diện thì chúng ta chỉ có an nhiên tự tại tọa thiền trong thanh nhẹ; Chư Phật đã để lại rất rõ ràng, người nắn hình đất cũng tọa thiền trong an nhiên tự tại. Nhìn đó mà hành sự thì không có những rối ren thắc mắc nữa.
4) Tiến triển về sự thanh tịnh của chính mình kêu bằng tiến; Càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng minh bạch sự việc đến và đi, hết sự lo âu. Lúc đó muốn lo cũng không lo được. Làm việc - việc làm nhiều bao nhiêu cũng như không có làm, nói bao nhiêu cũng như không có nói, lúc nào cũng nuôi dưỡng thiền giác trong nội tâm; Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, nói năng cũng thiền, không còn bận tâm nữa mới thật sự là người tu Vô Vi.

Lương Sĩ Hằng
Tìm: