Thư đến: '... Nên thượng kiếng Vô Vi vào ngày nào và xin Thầy cho con biết thêm chi tiết, con phải nên làm gì ?'
Ngày 7/4/2003

Kính thưa Thầy,
Thưa Thầy! Con là NTT, sinh ngày 19/04/1969 tại NT/VN. Con là anh của NLTT. Chúng con hiện đang ở Đức Quốc.
Và hôm nay con xin thưa với Thầy vài điều, con hiện đang hành pháp Vô Vi, con xin phép Thầy cho con được thượng kiếng Vô Vi trong nhà và xin Thầy chứng cho con...
Con đã hỏi mấy chị bên TVQT ngày thượng kiếng Vô Vi, và mấy chị chọn cho con hai ngày như sau: Theo dương lịch là ngày 16/04/2003 hay là ngày 15/03/2003 là ngày tốt...
Con xin hỏi Thầy cho con biết nên thượng kiếng Vô Vi vào ngày nào và xin Thầy cho con biết thêm chi tiết, con phải nên làm gì ?...
Nếu con biết ngày rõ ràng thì con sẽ mời mấy bạn đạo đúng 12 giờ trưa bên Đức cùng ngồi chung thiền...
Con thật lòng muốn xin Thầy ban cho con một bài thơ của Thầy.
Con rất cảm ơn Thầy đã cho con cơ hội tu pháp Vô Vi và con rất quý những cơ duyên đã được gặp Thầy và gần Thầy ...
Con chỉ mong từ giờ đến hết đời của con, chỉ cố gắng tu và hành pháp Vô Vi để mong có một ngày nào được gần với Đức Thầy. Địa chỉ của con đang cư ngụ là ...
Con xin dừng viết tại đây. Con xin kính chúc Đức Thầy luôn khỏe mạnh.

NTT
 
Thư đi:
NTT,
Thầy vui nhận điện thư của con đề ngày 07/04/2003, được biết con rất muốn tu theo Vô Vi và xin phép thượng kiếng Vô Vi trong nhà vào ngày 16/04/2003 hay là 15/05/2003. Con phải thỉnh kiến dày 6 ly, đối diện với mặt trời ở trước phòng khách trang nghiêm, hình bán nguyệt; Đặt một bình bông trắng và dĩa ngũ quả. Đúng 12 giờ trưa con thành tâm chấp tay ngồi trước kiếng, cầu xin Quan Thánh Đế Quân hộ độ cho gia cang bình an, tu hành tinh tấn trong vòng một phút ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm sáu lần như vậy rồi xá ba xá. Bạn đạo có thể ngồi phía sau chỗ con ngồi cùng niệm Phật với con trong vòng một phút rồi thành tâm xá ba lần, rồi mời bạn đạo ở lại ăn trưa cho vui. Nếu tiện con có thể mời anh NXN giúp con thượng kiếng Vô Vi.
Chúc con vui tiến.

Quý thương,
Lương Vĩ Kiên
09/04/2003
Tìm: