Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
Hướng dẫn về audio/video player

Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
(1)Quý vị có thể dùng tiếng Việt không có dấu trong các khung tìm. Tuy nhiên, dùng kiểu chữ Unicode sẽ cho ra kết quả tốt nhất.
(2)Để đánh tiếng Việt theo dạng Unicode, máy của quý vị cần có nhu liệu bàn phím (keying software) thích hợp, chẳng hạn như: UniKey, VPSKeys, etc. hay một trang web chuyển font như Vietnamese Conversions của Minh T Nguyen, hay Chương Trình Tự Động Thêm Dấu Tiếng Việt của EasyVN.
(3)Với một nhu liệu, quý vị có thể đánh tiếng Việt trực tiếp. Còn nếu dùng website đổi font thì quý vị đánh máy theo kiểu "tie^'ng Vie^.t du+o+'i da.ng Vietnet" trên website đó, để đổi sang "tiếng Việt dưới dạng Vietnet", sau đó mới "copy và paste" vào trang VoViLib. Chương trình của EasyVN còn dễ hơn nữa. Xin viếng thăm những link bên trên để tải software (miễn phí) về máy và tìm hiểu chi tiết về cách dùng.

Những ghi chú hổn hợp
Các tiểu chuẩn trong VoViLib
Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

TV Vi Kien in 2012
 
 
Tìm:
>> Advanced Search