Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
Hướng dẫn về audio/video player
Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode

Những ghi chú hổn hợp
(1)'Copy & Paste'

Đây là thao tác thường cần đến, chẳng hạn như trong công tác chép băng và tải bài chép lên VoViLib. Thí dụ như bạn có một Word file, và muốn copy nội dung của file đó qua một nơi khác. Cách làm theo thứ tự như sau:

  • Trước hết, phải chọn (select) phần nội dung mà bạn muốn copy. Nếu chỉ cần copy một phần nào đó thôi, bạn có thể dùng nút trái của con chuột để kéo qua phần đó. Kết quả như trong hình dưới đây. Nếu cần copy hết nội dung, có thể dùng (Control-A), có nghĩa là: trong khi đè nút 'Ctrl' xuống với tay trái (và giữ đó), tay phải bấm khóa (nút) 'A' trên bàn phím.
  • Dùng (Control-C) (đè khóa 'Ctrl' xuống với tay trái (và giữ đó), tay phải bấm khóa 'C'). Sau bước này, nội dung mà bạn muốn copy đã được đưa vào Clipboard (bộ nhớ của máy), mặc dầu bạn không thấy có gì thay đổi.
  • Dời cursor của con chuột vào nơi mà bạn muốn 'dán' (paste) nội dung vừa copy vào, bằng cách bấm nút trái con chuột vào chổ đó. Nếu bạn đang upload bài chép, chổ đó là Khung Chép Băng của VoViLib.
  • Cuối cùng, dùng (Control-V) (đè khóa 'Ctrl' xuống với tay trái (và giữ), tay phải bấm khóa 'V'). Bạn sẽ thấy nội dung được dời vào nơi đó.

    Lưu ý: Sau khi dùng (Control-V), nếu máy của bạn có thêm nhu liệu hiện ra và hỏi bạn có muốn giữ format của Word file, cứ trả lời 'Yes', hay làm theo đòi hỏi của nhu liệu đó. Nếu không muốn, cứ trả lời 'No' - không quan trọng lắm.

Các tiểu chuẩn trong VoViLib
Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

Coc Thay at TV00
 
 
Tìm:
>> Advanced Search