Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search

Hướng dẫn về audio/video player
(1)Các nút điều khiển của audio player trong VoViLib được mổ tả trong hai hình dưới đây:


(2)Bấm nút 'play' là để nghe âm thanh. Đường gạch màu xanh đậm của 'audio content loading' cho biết bao nhiêu âm thanh đã được download xuống máy của quý vị. 'Progress bar' và timer (current play time) cho biết bao nhiêu phút đã được play. Có thể click con chuột trên bất cứ chổ nào trong progress bar để nhảy tới điểm đó, nếu audio content đã được download đủ. Bấm nút 'next track' và 'previous track' để nhảy sang track kế tiếp hay track trước. Nếu không dùng những nút này, player tự động play hết track này sang track khác.
(3)Sau khi bấm nút 'play', nút 'pause' (ngưng) và 'volume bar' xuất hiện (như trong hình thứ 2). Nếu tuyến nối mạng của quý vị chậm, thì nên bấm nút 'pause' và đợi cho audio content download xong, trước khi bấm 'play' để nghe tiếp. Click trên 'volume bar' để thay đổi cường độ âm thanh (lớn hay nhỏ) cho thích hợp.
(4)Các nút điều khiển của video player trong VoViLib được mổ tả trong hình dưới đây:
Nếu video player thường bị 'khựng' vì tuyến nối mạng chậm, có thể dùng nút 'Pause' như mô tả ở trên cho audio player.

Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
Những ghi chú hổn hợp
Các tiểu chuẩn trong VoViLib
Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

Coc Thay at TV00
 
 
Tìm:
>> Advanced Search