Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.


Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
(1)Khung 'Truy cập kiểu gọn nhất' hay 'Quick Search' là khung nhỏ nằm trên đầu mỗi trang, phía bên phải, như hình dưới đây:
(2)Trong 'Trang Thơ', 'Thư Từ Lai Vãng', và 'Thiền Ca', khung Quick Search chỉ đi tìm những tài liệu thuộc những loại đó. Trong những trang khác, khung Quick Search chỉ đi tìm các bài giảng (chủ yếu là audio của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng).
(3)Xin đánh vào vài chữ liên quan đến tài liệu mà quý vị muốn tìm, chẳng hạn như của tựa đề, hay địa danh, hay tên tác giả, loại tài liệu, v.v., và bấm 'Go'! Xin dùng kiểu chữ Unicode.
(4)Để cho ra kết quả nhiều nhất, quý vị nên dùng những chữ đặc biệt nhất của tài liệu đó. Chẳng hạn như nếu tựa là "Đại Hội Ngươn Sinh", quý vị có thể chỉ dùng "Ngươn Sinh".
(5)Nếu để trống và bấm "Go", kết quả sẽ là toàn bộ danh mục thư viện! Bấm "Advanced Search" để đem ra khung tìm bằng nhiều chi tiết.

Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
Hướng dẫn về audio/video player
Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
Những ghi chú hổn hợp
Các tiểu chuẩn trong VoViLib
Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

Coc Thay at TV00
 
 
Tìm:
>> Advanced Search