Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)
Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
Hướng dẫn về audio/video player
Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
Những ghi chú hổn hợp

Các tiểu chuẩn trong VoViLib
(1)Để đảm bảo chất lượng tối thiểu, xin quý bạn đạo tôn trọng các tiêu chuẩn này cho tất cả tài liệu được tải lên Thư Viện.
(2)Về Âm Thanh:
Âm thanh dùng trong Thư Viện được lưu trữ dưới dạng MP3, stereo, với resolution và bit-rate tối thiểu là 8-bit và 64 Kbps. Xin dùng resolution 16-bit nếu có thể.
(3)Về Video:
  • Format: H.264/MP4 (đã 'index-swap' nếu cần thiết); resolution 640 x 480; video bitrate: 900 kbps; audio channels: 2 (stereo); audio sample-rate: 44100 Hz; và audio bit-rate 96 kbps.
  • Mỗi cuốn video cần được chia thành nhiều phần (nếu thích hợp); mỗi phần là 1 track, sao cho filesize không quá khoảng 450 MB. Mỗi track cần một thumbnail image - tức một khung (frame) tiêu biểu của track đó. Ngoài ra, cuốn video cũng cần có một thumbnail image nhỏ, size 174 x 117 px để trình bày trong các 'search list'.
  • Các chi tiết khác được liệt kê như trong file video data mẫu. Nếu quý bạn đạo upload trực tiếp vào VoViLib database, xin dùng file này để soạn các chi tiết cần thiết cho upload form. Nếu upload qua một admin khác, xin điền vào file này và gửi kèm với các video file.
(4)Về Chương Trình Chép Băng:
  • Đầy đủ câu cú như âm thanh trong băng audio, chính tả chính xác, chấm câu và phân đoạn văn cho đúng với ý nghĩa của câu nói, dễ đọc, và súc tích.
  • Về cách chấm câu, xin mời quý vị tham khảo một tài liệu hữu ích của Duyên Hạc Lê Thái Ất: 'Cách chấm câu'.
  • Về chính tả, Thư Viện dùng lối chính tả của tiếng Việt truyền thống. Chẳng hạn như 'Chơn Lý' hay 'Chân Lý', không phải 'Chơn Lí'; hay 'Mỹ thuật', không phải 'Mĩ thuật', v.v. Cuốn tự điển Việt-Việt trong 'dự án Free Vietnamese Dictionary Project' của Hồ Ngọc Đức sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo chính.
  • Về cách viết hoa, nhóm thực hiện Thư Viện hy vọng đã gom góp lại một vài mẫu số chung hữu ích trong Bản Quy Định Về Viết Hoa này.
  • Về kiểu trình bày (text format), đặc biệt là các bài thơ, xin dùng: chữ nghiêng (italic), không đậm nét (not bold), khổ phông (font size) 13, khoảng cách hàng (line spacing) là 1.15, và 'left-aligned' hoặc 'centered'. Nếu dùng nhu liệu MS Word, xin format các đoạn (paragraph) như trong hình phía bên phải của trang này. Xin mời tham khảo thêm vài thí dụ sau đây: thí dụ 1, thí dụ 2.
(5)Chép Thơ Từ Các Bản Viết Tay của Đức Thầy:
  • Có thể bổ túc hay sửa đổi chính tả theo đúng tiêu chuẩn tiếng Việt, nhưng tuyệt đối không thay thế hay thêm bớt bất cứ chữ nào, để giữ nguyên vẹn ý nghĩa. Nếu có chổ nào không đọc được, xin chỉ ghi '[đọc không rõ]' vào chổ đó.

Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

TV Vi Kien in 2012
 
 
Tìm:
>> Advanced Search