Cách đóng góp cho VoViLib
---oOo---
Hướng dẫn sử dụng Thư Viện

Đây là Phần Tổng Quát của "Cẩm Nang VoViLib", được dành cho khách viếng thăm. Đối với hội viên có login vào, sẽ có thêm những phần hướng dẫn cách dùng trên mỗi trang thích hợp. Xin bấm vào một trong những link dưới đây để đọc.

Hướng dẫn về cách truy cập kiểu gọn nhất (Quick Search)

Hướng dẫn về cách truy cập Advanced Search
(1)Khung "Truy Cập Advanced Search" hiện ra khi quý vị bấm link "Advanced Search" ngay phía bên dưới khung "Quick Search" (phía góc phải bên trên của trang này). Bấm "Close Advanced Search" sẽ đóng nó lại. Khung này chỉ có trong các menu "Audio/Video", "Sách" và trang sub-menu "Trang Nhà->Đóng góp & Sử Dụng VVLib".
(2)Khung Advanced Search nó 2 kiểu tìm: "Chi Tiết" để tìm tài liệu bằng các chi tiết như tựa bài, ngày tháng năm giảng, nơi giảng, v.v.. và "Bài Chép" để tìm từng câu từng chữ bên trong bài chép.
(3)Tìm bằng Chi Tiết:
Bấm tab "Chi Tiết" phía bên phải để dùng.
Những chi tiết không dùng tới có thể để trống. Càng dùng nhiều chi tiết, kết quả tìm được sẽ chính xác hơn và cũng giới hạn hơn.
Thí dụ: nếu quý vị điền "Tình Thương" cho phần Tựa, và những năm "1980" đến "1985", kết quả sẽ cho ra sẽ chỉ bao gồm những tài liệu có cả chữ "Tình Thương" trong tựa đề từ năm 1980 đến 1985.
Một thí dụ khác: nếu quý vị chỉ muốn tìm những bài giảng trong những đại hội vô vi, chỉ cần dùng hàng "Trong dịp", và chọn "từ một đại hội", và bấm "Đi Tìm".
(4)Cách tìm theo tháng và năm: Thí dụ trong hình (a) sẽ tìm từ Tháng 4/1989 đến tháng 7/1989. Thí dụ trong hình (b) sẽ chỉ tìm tài liệu trong Tháng 4. Tuy nhiên, những tài liệu chỉ có năm (1989, trong thí dụ này) cũng sẽ có trong danh sách kết quả tìm.

(5)Nếu quý vị dùng ItemID, tất cả những chi tiết khác sẽ không được dùng tới.
(6)Nếu để trống và bấm "Đi Tìm", kết quả sẽ là toàn bộ danh mục thư viện!
(7)Nếu quý vị bấm vào những hộp checkbox hình vuông gần bên dưới, những kết quả tìm sẽ được giới hạn thêm vào những điều kiện đó.
Thí dụ 1: nếu bên trên để trống hết và chọn "Chỉ liệt kê những tài liệu có audio đầy đủ, thì nó sẽ tìm chỉ những tài liệu có đầy đủ audio.
Thí dụ 2: Nếu điền Địa Danh "Montreal" và chọn "chỉ liệt kê những tài liệu có bài chép", thì nó sẽ tìm cho quý vị những tài liệu hội đủ cả hai điều kiện đó.
(8)Tìm Bài Chép:
Bấm tab "Bài Chép" phía bên phải để dùng. Xin theo hướng dẫn trong form.
(9)Dùng kiểu chữ unicode sẽ hiểu quả hơn. Hướng dẫn về Unicode.

Hướng dẫn về audio/video player
Hướng dẫn về kiểu chữ tiếng Việt Unicode
Những ghi chú hổn hợp
Các tiểu chuẩn trong VoViLib
Cấu trúc của một tài liệu trong VoViLib
 

-- Quý vị có thể giúp trang Hướng Dẫn Sử Dụng này ngày càng đầy đủ và rõ ràng hơn, bằng những liên lạc góp ý, hay câu hỏi. Xin đa tạ.

Coc Thay at TV00
 
 
Tìm:
>> Advanced Search