Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Nguyệt Lan
Tải về máy:
Cuộc Sống Trần Gian:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
CUỘC SỐNG TRẦN GIAN
Lời: Lương Sĩ Hàng
Nhạc: Phạm Đức Thành (theo điệu nói thơ Bặc Liêu)

Cuộc sống đời nay rất ngỡ ngàng
Chơn tình bộc phát tự tâm an
Giọng ca điêu luyện nơi trần thế
Học khổ học vui hát hát bàn
Cùng ai thỏ thẻ đôi hàng
Quý tâm tình cảm cảm an cảm hòa
Giọng ca tiếng hát thật thà
Ru hồn tiến hóa chan hòa tình thương
Lý nầy lẽ nọ gieo gương
Giúp người tiến hóa tìm đường tự đi
Biết mình tâm thức sân si
Khổ mà không biết cũng vì miếng ăn
Thế gian nhiều lớp nhiều tầng
Phân ra giai cấp góp phần dựng xây
Từ trong cái cảnh tớ thầy
Tranh nhau tiến hóa tâm này trí kia
Giành nhau mãnh đất ngoài bìa
Không lo tu sửa sớm khuya cực hình
Quên đi cuộc sống hành trình
Hát ca đủ thứ quên mình nợ duyên
Tạo ra cái cảnh buồn phiền
Đồng tiền dẫn dắt khó yên cõi lòng
Lắm khi sống cảnh phập phồng
Đường đi không rõ tréo tròng trách nhau
Trời ban nguyên lý nhiệm mầu
Vía hồn chung xác đối đầu cãi nhau
Tình duyên tạm bợ tạo sầu
Cơ Trời không hiểu không tàu về quê
Học hành lý luận khen chê
Không minh đường đạo tạo quê cho mình
Cuộc đời tạm bợ hành trình
Học xong bài học chính mình phải tu
Tu là tu bổ đừng ngu
Về nơi thanh nhẹ ngao du cõi Trời
Thực hành giao cảm hợp thời
Trời ban tình đẹp nơi nơi an hòa
Khai thông nguyên lý thật thà
Từ bi rộng mở chan hòa tình thương
Cảnh Trời thật sự dựa nương
Cảm thông nguyên lý yêu thương muôn loài
Tự mình thức giác lầm sai
Ăn năn sám hối hai vai gỡ lần
Tu hành thức giác chuyên cần
Sống trong tình đẹp cân phân đạo đời
Qui nguyên tiến hóa hợp thời
Tâm linh khai triển đời đời yên vui
Thực hành cảm thức đạo mùi
Chung vui tự tiến rèn trui hoài hoài
Cảnh đời tạm bợ chẳng sai
Nay sanh mai tử tiến hoài sửa tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Bằng lòng tu học giữ tâm thanh nhàn
Vợ chồng chung sống bạc bàn
Cùng tu chánh pháp giải màn trược ô
Ngày đêm nguyện niệm Nam Mô
Thức tâm học hỏi tự vô cõi Trời
Thương yêu sống động chẳng rời
Tình thương đạo đức nơi nơi an hòa.
Bài thơ liên hệ: Cuộc Sống Trần Gian
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: