Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Chí Tâm
Tải về máy:
Bài Ca Không Tên:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Anh và Tôi:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Tâm Sự Đầu Năm:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Quý Yêu Trời:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Hóa Hóa Sanh Sanh:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Tình Yêu Siêu Thoát:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Nhớ Ơn Thầy:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]

Nếu muốn nhận audio CD của album này, xin liên lạc về vovimusic@vovilibrary.net.

 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: