Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Nguyệt Lan & Đức Thành
Tải về máy:
Nhân Gian:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
NHÂN GIAN
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Phạm Đức Thành (theo điệu Trống Quân miền Bắc)

Nhân gian lắm lý lắm lời
Lắm tâm động loạn lắm lời đổi thay
Khổ hành mới đạt duyên may
Đổi trao trao đổi hàng ngày dựng xây
Khí Trời biến chuyển mưa mây
Nhơn sanh khối óc đổi thay thế tình
Càn khôn vũ trụ tâm linh
Cộng đồng thay đổi chuyển khuynh hợp thời
Tựu tan thay đổi xa rời
Trời cao bể rộng nơi nơi điều hòa
Càng ngày lý luận càng xa
Tìm ra thực chất chan hòa tình thương
Kẻ hiền người dữ dựa nương
Đổi trao thông hiểu tìm đường tự đi
Ngũ hành biến loạn sân si
Thần kinh bất ổn cũng vì loạn tâm
Lắm khi tự thức thì thầm
Đâu là sự thật đâu thềm tiến thân
Tiền bạc là chuyện tối cần
Giam thân khổ cực giải phân đủ điều
Đâu là bến giác đường siêu
Trở về thực chất càng yêu càng hòa
Nguyên lai bản chất thật thà
Cang qua khổ nạn vẫn hòa được tâm
Xác thân nguyên lý diệu thâm
Siêu nhiên cấu trúc tự thầm học thêm
Nằm lòng thức tỉnh đêm đêm
Say sưa đời đạo vào thềm sửa tu
Càng ngày càng xét mình ngu
Ngục tù trước mắt không tu khó hòa
Tình người phản chiếu tình ta
Trong ngoài có sẳn vượt qua độ hành
Thực hành từ trược đến thanh
Lọc xong tự lọc lọc thành chơn nhơn
Thông minh chẳng có giận hờn
Trèo cao té nặng tự hờn lý tâm
Nằm trong nguyên lý diệu thâm
Tầm đường tự thức giải tầm ước mơ
Qui không cũng sẽ đến giờ
Khai minh tâm đạo thờ ơ chẳng còn
Tiền căn hậu kiếp đường mòn
Giải mê phá chấp vẫn còn si mê
Tu thân tự đạt muôn bề
Khai thông trí óc bối bê chẳng còn
Thích Ca gieo rắc đường mòn
Giúp hiền tiến hóa chẳng còn si mê
Hào quang sáng chiếu muôn bề
Cảm thông Trời Phật chẳng quê hơn người
Bình tâm nhịn nhục vui cười
Khai thông trí tuệ người người an vui
Cảm thông nguyên lý đạo mùi
Rèn trui tự thức an vui tâm hồn
Điển thanh khai triển sanh tồn
Bền tâm vững chí giữ hồn lo tu
Chẳng còn yếu ớt khờ ngu
Nghe đâu theo đó chẳng tu chẳng hành
Tham tòng ngoại lý bỏ thanh
Tạo thêm loạn động các ngành khó yên.
Bài thơ liên hệ: Nhân Gian
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: