Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Ngâm Thơ
Tải về máy:
Tu Thiền Dưỡng Sinh:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Lòng Tham:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Dạy Dỗ Lục Căn Lục Trần:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Thập Nhị Nhơn Hiền:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Mẹ Ơi!:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Con Ơi!:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Suối Tình:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Tham Thiền Nhập Định:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Quốc Hồn:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
Khí Giới Tình Thương:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]

Nếu muốn nhận audio CD của album này, xin liên lạc về vovimusic@vovilibrary.net.

 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: