Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Đức Thành
Tải về máy:
Hận Thù:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
HẬN THÙ
Lời: Lương Sĩ Hàng
Nhạc: Phạm Đức Thành (theo điệu bài chòi miền Trung)

Hận thù sống khổ ích chi
Sao không cởi mở thực thi cõi trần
Mọi người đóng góp một phần
Cộng đồng chung họp lần lần tiến thân
Đóng vai đào kép nghĩa ân
Trong vòng trật tự ân cần dựng xây
Xa xưa cho đến ngày nay
Ai ai cũng phải vui say đường đời
Thức tâm mới chịu xa rời
Tâm thân ô trược nơi nơi bất hòa
Điện năng sẳn có trong nhà
Khai tâm bừng sáng chan hòa tình thương
Điện năng lóng lánh như gương
Băn khoăn dẹp bỏ tạo đường thức tâm
Cơ hình khai triển diệu thâm
Tự mình thức giác giữ tâm thanh hòa
Càn khôn vũ trụ phân qua
Cùng chung một mối cùng hòa tiến lên
Đâu đâu cũng sẳn có nền
Bền tâm vững chí tiến lên dễ dàng
Tự mình khai triển bạc bàn
Trong không mà có đàng hoàng hơn xưa
Chẳng còn ý sợ nắng mưa
Trở về thực chất lại ưa luật Trời.
Bài thơ liên hệ: Hận Thù
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: