71. Pháp luân thường chuyển và thực hiện thương yêu  
  Hỏi : Pháp luân con thở thì có lên bộ đầu nhưng mà nó không có được đều tại sao vậy Thầy?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Từ từ, từ từ nó sẽ đi tới dài hơn chứ không phải bấy nhiêu đó. Nó đòi hỏi năm tháng là vậy. Ngày giờ năm tháng nó đòi hỏi, càng ngày càng dài,...
72. Quân bình, trung dung đại đạo, và đại định  
  Hỏi : Con kính chào Thầy, con có 3 điều thắc mắc. Điều thứ nhứt, con kính xin hỏi Thầy về trạng thái mất quân bình khi một hành giả tu thiền.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Mất quân bình là khi chúng ta hướng ngoại quá nhiều thì đương nhiên nó phải mất quân bình. Lúc chúng ta sơ sanh xuống thế gian là quân bình, ai thấy cũng...
73. Sau khi thiền không nên thở Chiếu Minh  
  Hỏi : Khi con Chiếu Minh đó, thì Thầy có nói là phải ép cho thật sát cái bụng. Thì sao lúc đó là, con tu hay bị cái vụ đó, là khi mà sát cái bụng,...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cái đó là cũng còn trược nữa. Thì khi mà con làm Chiếu Minh đó, không nên để cái bụng no làm.

- Dạ thưa Thầy, khi con thiền xong rồi con mới Chiếu...

74. Sáu tháng đầu phải soi hồn và chiếu minh để giải tánh nóng  
  Hỏi : Con ngộ được Pháp Vô Vi này khoảng hơn hai tháng nay, nhưng con có nhờ sự chỉ dẫn của chị Fada chỉ cho con cách Chiếu Minh và Soi Hồn, nhưng...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không được, phải Soi Hồn trước. Vì sao? Vì cái tánh con còn nóng. Cái nóng nó uất ở trong cái tâm, cho nên phải Soi Hồn để cho nó đuổi cái phần trược...
75. Soi Hồn giúp bớt nhức đầu  
  Hỏi : Khi Soi Hồn mà bị nhức đầu thì Soi Hồn có hết được hay không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Những người nhức đầu kinh niên dày công Soi Hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi!
76. Soi hồn mà rút lên trên bộ đầu là tâm lành có rồi  
  Hỏi : Con thấy con soi hồn không đủ, vì nếu soi hồn đủ đó, thì phải phát quang, nhưng mà con vẫn thấy tối thui.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không phải. Nó rút bộ đầu, nó đổi cái chiều hướng khác. Cho nên khi con đứng đó, con cảm thấy khác, mà anh kia đứng thì cảm thấy khác. Nó rút rồi,...
77. Sự thanh lọc ba giới của Tiểu Thiên Địa  
  Hỏi : Dạ kính thưa Thầy, cái luồng điển mà được rút lên đó, là tùy theo cái sự thanh nhẹ của hành giả thì được rút lên nhiều phải không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Sự thanh lọc của ba giới của Tiểu Thiên Địa này. Cho nên nhiều khi cái dục giới, nó là thử thách hạng nhứt. Dục giới với thanh giới, hai cái nó tương...
78. Tại sao lúc đầu gặp Pháp điển của con và Thầy tung tóe  
  Hỏi : Sau khi bước vào Pháp Lý Vô Vi chừng khoảng ít tháng, thì con thường xuyên hay gặp Thầy, nhưng mà con gặp Thầy, mỗi lần con gặp Thầy đó,...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi. Rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi, mình có ý thức rồi. Người ta giúp mình chỉ giúp một cái...
79. Tại sao ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm  
  Hỏi : Sau khi thiền rồi mình ngủ ngồi, tại sao mình ngủ ngồi mà nó khỏe hơn ngủ nằm?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Nhất định rồi! Ngủ ngồi là anh chỉ hướng thượng và anh phóng thanh điển đi lên thì thanh điển nó thừa tiếp với thanh điển. Nó trao đổi cho cái tâm...
80. Tại sao niệm Phật  
  Hỏi : Tại sao phải niệm "Nam Mô A Di Ðà Phật"?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Niệm "Nam Mô A Di Ðà Phật" là giải tỏa tất cả những sự trược ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
 
của tổng cộng 105 Câu vấn đáp (được phổ biến) theo thứ tự của phần Tựa.
  3 4 5 6 7 [8] 9 10 11   
an image
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search