31. Không được dẫn điển khi thở Pháp Luân Chiếu Minh  
  Hỏi : (Câu hỏi không rõ về Pháp Luân Chiếu Minh...) Không trụ tâm được, bị lục căn lục trần phá khuấy..., có lúc bị mê và ngủ gục...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
32. Không lo ra khi Soi Hồn - Vô Biệt Niệm là nhắm mắt vào Định  
  Hỏi : Làm sao để được bình tâm, không lo ra, khi ngồi Soi Hồn?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Đó, Vô Vi nó có cái Pháp Niệm Phật. Cho nên các bạn phải tin nơi cái Niệm Phật. Chính tôi nhờ Niệm Phật, ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn được:...
33. Không nên ép xác khi ngồi thiền, khác với chuyện tê chân do ăn uống  
  Hỏi : Thầy có nói là khi ngồi thiền một thời gian nào rồi thì không nên ép xác, mà có lần Thầy có nói là ngồi thiền định khi nào tê chân...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Nói rằng ép xác là: tôi ngồi tôi Thiền, tôi Soi Hồn, tôi Pháp Luân, Thiền Định, rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi, ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi,...
34. Làm Pháp Luân Chiếu Minh sau khi thiền  
  Hỏi : Con nghe có một bạn đạo nói là "Làm Pháp Luân Chiếu Minh sau khi thiền, thì bao nhiêu kết quả của cuộc thiền ấy sẽ bị mất hết!" Như...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không phải. Thiền không có bao giờ mất; thiền là ổn định, và trật tự trở lại. Còn cái Chiếu Minh là hỗ trợ giúp cho bộ ruột, bộ gan nhẹ nhàng, vậy...
35. Làm sao biết được mình mở bộ đầu và khai thông nhâm đốc mạch?  
  Hỏi : Làm sao mình biết được mình mở bộ đầu và khai thông Nhâm Đốc mạch?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Khi mà khai thông Nhâm Đốc thì ngồi thiền cũng như không còn... không còn đầu nữa. Khi mà khai thông Nhâm Đốc rồi Ngũ Uẩn Giai Không rồi không còn bộ đầu,...
36. Làm sao Soi Hồn khi tay bị tàn tật  
  Hỏi : Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải Soi Hồn bằng cách nào?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.
37. Lúc mới tu, không nên quá lưu ý những ấn chứng - chiêm bao không có giá trị  
  Hỏi : Sau khi con thiền xong con nằm xuống thì một đêm đầu tiên thì con thấy có một người đàn ông tới đưa cho con một khay nữ trang. Con bảo...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cho nên người tu ban đầu thấy này thấy kia thấy nọ là không có nên lưu ý mấy cái chuyện đó. Bây giờ con có thấy tiên thấy Phật con không có lưu ý....
38. Luồng điển cứu độ của Đức Di Đà  
  Hỏi : Khi mà con thiền thì con thấy được một cái luồng điển sắc màu trắng, có một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật quyện vô trong đó, thành ra...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Luồng điển của Đức Di Đà cứu độ con, luồng điển của Đức Di Đà chuyển cho, mà để noi theo đó mà lo trì niệm để tiến tới.
39. Luồng điển hỏa hầu  
  Hỏi : Cách đây khoảng một năm rưỡi, lúc con đi tiêu, lúc cái hậu môn nó hở ra, con cảm thấy có một luồng điển từ dưới hậu môn chạy thẳng...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cái đó hỏa hầu, nhưng mà luôn luôn vì không có niệm thường lên trung tim bộ đầu. Nó lên tới đó, cái nó không đủ lực lượng nó dội trở lộn xuống,...
40. Luồng điển từ đầu xuống xương sống và toàn thân  
  Hỏi : Tối hôm qua con Thiền, con có nhận một luồng điển mạnh từ đầu xuống xương sống và lan tràn khắp châu thân. Con không biết Thầy cho điển...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không phải. Đừng có nói "Thầy cho". Ðó là sự cố gắng; khi mà gặp người tu rồi mình cố gắng; thì từ đó xuất phát đi lên, Bề Trên rút cho mình; thì...
 
của tổng cộng 105 Câu vấn đáp (được phổ biến) theo thứ tự của phần Tựa.
  1 2 3 [4] 5 6 7 8   
Master in 1980s
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search