1. Bệnh tật, siêu thoát, và nhân quả  
  Hỏi : Những người chết ở biển, chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không? Chữa bệnh cho ai có lãnh nghiệp...
  Đáp : Mỗi giới đều có trật tự thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh, cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi. Còn trược...
2. Bước vào Kỷ nguyên Di Lạc theo trình độ của mình  
  Hỏi : Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở rồi, có phải mỗi người bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc tùy theo trình độ của chính mình hay không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Đúng như vậy, đúng như vậy. Mỗi người đi shopping, đi magasin bây giờ coi, một anh đi về ảnh phê bình một cái chuyện khác. Nhưng mà người ta nói: “Lafayette...
3. Cách nào đo lường trình độ tu tiến của mình?  
  Hỏi : Thưa Thầy, có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
  Đáp : Có cách chứ! Khi mình xưng danh là "tu có trình độ" thì tự nhiên người ta tới với mình, và mình mách cho người ta tu. Mà người ta tu trật thì họ tới chửi...
4. Con người từ đâu tới? Tại sao ta phải tu?  
  Hỏi : Con người từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải tu? Tu tập hành thiền giúp ích cho hành giả như thế nào?... Pháp Lý Vô Vi có giúp...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
5. Công phu và trắc trở việc đời  
  Hỏi : Thưa Thầy, tại sao càng công phu thì hành giả lại càng trắc trở về việc đời?
  Đáp : Phải rồi, để cho họ quán thông. Không có nghịch cảnh làm sao họ thấy nghịch cảnh là giá trị, không có nghịch cảnh làm sao họ biết cám ơn, nhờ nghịch...
6. Dung hòa giữa tu thiền và trách nhiệm với gia đình và xã hội  
  Hỏi : Theo con nghĩ thì thiền này trước hết thì tâm hồn phải thanh tịnh. Thì trong cuộc sống của mình thì nếu mà mình thiền, theo pháp thiền,...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cho nên tu mà thanh tịnh, đi làm việc cần mẫn, lịch sự, sáng suốt hơn hồi xưa. Người chủ không bao giờ đuổi mình, và người bạn cộng tác của mình...
7. Làm lễ mai táng  
  Hỏi : Xin cho biết khi chết rồi có cần ông Cha hay ông Sư làm lễ không?
  Đáp : Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu chứ kỳ thật không cần. Có luật Nhân Quả rồi không cần. Những người tu trên núi đâu có ông Cha nào tới làm lễ đâu,...
8. Người ngoại quốc và thiên cơ  
  Hỏi : Con thấy rằng một số người Việt Nam vừa tu tập pháp môn mình hay Cao Đài hay tu bên Hòa Hảo hay tu hành pháp môn khác như Bửu Hương Kỳ...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không biết, phải thanh lọc nó bởi vì nó hưởng thụ nhiều quá. Đâu phải mảnh đất Việt Nam sẽ thanh lọc hết toàn cầu à, dữ lắm à. Mình lo tu để...
9. Người tu không sợ nghèo  
  Hỏi : Bạch Thầy, có thật người tu không sợ nghèo không?
  Đáp : Ðâu sợ nghèo, người yếu hèn mới sợ nghèo. Còn người biết tu bổ sửa chữa là con người có khả năng, làm sao mà sợ nghèo. Con người không có khả...
10. Người tu và gia đình  
  Hỏi : Thưa Thầy, dưới mắt người đời, người ta thấy những người hành thiền suốt ngày nhắm mắt và bỏ bê việc gia đình, thành ra người...
  Đáp : Pháp này không bắt buộc người ta suốt ngày nhắm mắt, tại vì họ sai lầm, họ trốn tránh nhiệm, và họ chỉ nhắm mắt là căn bản. Còn cái pháp đâu có...
 
của tổng cộng 27 Câu vấn đáp (được phổ biến) theo thứ tự của phần Tựa.
[1] 2 3   
an image
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search