1. "Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí" có nghĩa là gì?  
  Hỏi : "Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí" có nghĩa là gì?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
"Pháp Lý" là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. "Vô Vi" là nó trở về Không, thanh nhẹ sáng suốt ở bề...
2. Ăn chay  
  Hỏi : Theo Pháp Lý Vô Vi chúng tôi bắt buộc có phải ăn chay không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không có bắt buộc ăn chay, ý thức ăn chay mới là người ăn chay; bắt buộc ăn chay là động loạn thêm bởi vì người ta quen ăn mặn. Mà người ta thấy ăn...
3. Ăn chay ăn mặn - Dưỡng khí trong Ngũ Tạng gia tăng thì tự nhiên bớt ăn  
  Hỏi : Ăn chay và ăn mặn khác nhau chỗ nào?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Ăn chay á, là kể như cái phương thức trị bệnh, hồi nào tới giờ mình ăn mặn á, thì cái trược khí của con thú rất nhiều. Bây giờ mình đổi cái thức...
4. Ăn chay bằng cây cỏ có phải sát sanh không?  
  Hỏi : Con người có sự sống, con gà có sự sống, cây cỏ có sự sống, thậm chí loài đất đá cũng có sự sống; vậy ta dùng cây cỏ để sống...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cây cỏ nó là thủ trảm bá đao, tội nó còn nặng hơn con thú; nhưng mà nó được cứu qua con người, nó được đi lên. Còn con thú nó phải đúng cái luật...
5. Ăn chay và dinh dưỡng  
  Hỏi : Có cần phải ăn trường chay không?
  Đáp : Ăn chay là sự quân bình trong cơ thể. Có người ăn thịt mười mấy kiếp mà họ vẫn tu thành đạo vậy. Cơ thể họ quân bình nó hấp thụ được, thể xác...
6. Ăn chay, dinh dưỡng, và thanh khí điển  
  Hỏi : Ăn chay thì sự tiến hóa mạnh hơn, nhưng có bị suy dinh dưỡng không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Cho nên, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Về Y Học thì họ tìm cái này là A, cái này là D, cái này là B, cái này là C, nhưng mà họ không có tìm rõ là thanh...
7. Ấn chứng khi hành Soi hồn, thấy ánh sáng  
  Hỏi : Có một lần con Soi Hồn trước kiếng buổi sáng, thì con thấy, cũng vòng đen và ở giữa thì đen mà chung quanh nó sáng, nhưng sáng không có...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Khi thấy lần đầu tiên, đó là điển của Đức Di Đà hộ độ cho, chiếu cho đó. Rồi tiếp tục nữa, Soi Hồn nữa, tại sao Soi Hồn mới thấy ánh sáng mà...
8. Ấn chứng tu học và nhâm đốc tương thông  
  Hỏi : Có một bạn đạo nói là Thầy được mở Nhâm Đốc cho ông ta, và đồng thời được có một cái xâu chuỗi chạy vòng vòng và quay rất là...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Ấn chứng thiệt và ấn chứng của đôi miệng; ấn chứng nghe và đúc kết lại nói thành cái việc đó, không có thật. Cái ấn chứng mà mình tu trong thanh...
9. Ba cõi Thiên Địa Nhân và Tam Thiên  
  Hỏi : Ba cõi Thiên, Địa, Nhân ở bên trên có phải là trùng hợp với lại Tam Thiên không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Đúng. Ai chứng minh? Con người tu, hành đạo, khai thông Tiểu Thiên Địa, phát huệ, mới tìm tòi ra chơn lý, mới biết rằng Trung Thiên Thế Giới ở đâu, Đại...
10. Ba Không: Tam Thanh  
  Hỏi : "Ba Không" là gì?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Đúng. Ba Không là Tam Thanh. Thiên Địa Nhân đều có Tam Thanh. Chúng ta đang ở chổ đây, phải thanh không? Địa. Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh. Và...
 
của tổng cộng 459 Câu vấn đáp (được phổ biến) theo thứ tự của phần Tựa.
[1] 2 3 4 5 6 7 8   
Master at TSXD
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search