51. Ngủ ngồi, trường chay, diệt dục  
  Hỏi : Kính thưa Thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này: ngủ ngồi, trường chay và diệt...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không. Cái đó, ngủ ngồi, trường chay, diệt dục. Ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi xuất hồn đi được, đi luôn, bỏ xác! Có. Trong bạn đạo Vô Vi của...
52. Người theo đạo Tin Lành và các câu nguyện trước khi công phu  
  Hỏi : Con là người theo đạo Tin Lành, nhưng con rất kính mến Thầy và yêu mến cái phương Thiền này. Tuy nhiên, trong sách Kinh Thánh của Chúa Jésus...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cho nên, khi mà Anh tưởng tới Chúa, và Anh tưởng tới giải thoát, là Chúa đã nhắc cho Anh là phần hồn bất diệt; thì cái Phương Pháp Công Phu này đó, nó...
53. Nguồn gốc của pháp Chiếu Minh  
  Hỏi : Chúng con xin Ðức Thầy kể lại lúc đầu hành trình của Ðức Thầy gặp khó khăn khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, và nguyên nhân nào phát...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Thì lúc mà ban đầu tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển, tôi làm cũng không có được. Vô ngồi thiền, tôi thiền cũng không có được. Tôi tính tôi cũng sẽ...
54. Nguyên tắc của Soi Hồn  
  Hỏi : Nguyên tắc của Soi Hồn là: "Nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điển chạy trung tim bộ đầu", có phải vậy không, thưa Thầy?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe "ồ ồ"... Chúng ta cứ theo cái tiếng "ồ, ồ" đó nghe, lần lần nó sẽ giải. Cái tiếng...
55. Nguyên Ý của Lục Tự Di Đà  
  Hỏi : Thế nào là nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật ?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Nguyên Lý của Nam Mô A Di Đà Phật đó là chấn động lực cực mạnh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ.

Nam thật phương Nam lửa Bính Đinh
Mô...
56. Nhâm đốc tương thông là thế nào?  
  Hỏi : Có một bạn đạo nữa nói rằng "nhâm đốc tương thông", nhưng mà về tình dục hạ giới vẫn còn. Thì như vậy, giữa một người họ đã...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
"Nhâm Đốc tương thông" là không có tình dục, vô nam vô nữ rồi. Lúc nào mà muốn gần tới tình dục là cái óc nó sáng thì đâu có gần! Cho nên người nói...
57. Nhiều hiện tượng đánh thức của cái Vía  
  Hỏi : (Nhiều hiện tượng đánh thức của cái vía, và ánh sáng...)
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
58. Nhìn cặp mắt của hành giả để biết tu đúng hay không  
  Hỏi : Từ lúc con thực hành Pháp Lý Vô Vi tới nay, con công phu nhưng mà con chưa biết được là con làm, thực hành có đúng không? Xin Thầy, con có...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Thì muốn biết đúng hay là không, chỉ nhìn mặt, nhìn cặp mắt, là biết rồi. Và cái tâm tư của Thăng đã giúp đời rất nhiều, đã cấy cái phúc điền...
59. Những dặn dò thêm về công phu  
  Hỏi : Khi định thần hay soi hồn, mắt ngó ở đâu ? Khi thở chiếu minh có nên nghĩ một chút sau mỗi hiệp ...? Tầm nhìn của mắt khi làm pháp luân,...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Định thần là đó, ngó ngay đây nè, không ngó chổ khác...
- Còn soi hồn và định thần...
- Cũng ngó thẳng đó thôi. Hễ co lưỡi răng kề răng thì...
60. Niệm Lục Tự khi thở Pháp Luân  
  Hỏi : Niệm Phật khi hít hơi vô có hại gì không ?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]
Không sao. Niệm A Di Đà Phật, khi niệm quen rồi thì ra vô cũng vậy, nó đi trong ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi. Hơi thì người ta hít vô, rồi mới...
 
của tổng cộng 105 Câu vấn đáp (được phổ biến) theo thứ tự của phần Tựa.
  2 3 4 5 [6] 7 8 9 10   
Master at TSXD
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search