TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
141. Cậu Trường
142. Linh Căn
143. Houston, Texas, 20-01-1989
144. Long Vân
145. Đức Cha Nhẫn Hòa
146. Thiền Đường Thanh Hòa
147. Thiền Viện Nhẫn Hòa, 29-06-1988
148. (Tôi có tình yêu)
149. (đóa hoa sen)
150. Thiền Đường Quy Tụ Hồi Sinh
151. (Nhiều bài thơ) ^
152. Đất
153. Sài Gòn, 28-12-1974
154. Sài Gòn, 21-12-1974
155. Sài Gòn, 14-12-1974
156. Sài Gòn, 30-11-1974
157. Sài Gòn, 23-11-1974
158. Sài Gòn, 09-11-1974
159. Sài Gòn, 26-10-1974
160. Sài Gòn, 19-10-1974
của tổng cộng 793 bài thơ theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
  4 5 6 7 [8] 9 10 11 12   
Hướng dẫn về Trang Thơ
Cậu Trường
Tìm: