TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
121. (Giáng lâm)
122. Thăng Trầm Cõi Thế
123. Vui xuân tại bệnh viện Zimmermann
124. (Nhìn nhau tay bắt mặt mừng)
125. (Thanh bình nước biển trong thanh tịnh) #
126. Thức Tâm 3
127. Hò Ơi!
128. Crestline, 14-04-1986
129. Hai Không (1989)
130. Nhẫn Hòa (1989)
131. Qui Thức
132. Vĩ Kiên
133. Trâu Bò
134. Tham Dục
135. (Cuối năm đại lễ)
136. Quy Nguyên
137. (Thanh Tịnh cốc)
138. (Trời biển mênh mông hóa hóa sanh)
139. Tình #
140. Tiền
của tổng cộng 793 bài thơ theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
  3 4 5 6 [7] 8 9 10 11   
Hướng dẫn về Trang Thơ
(Giáng lâm)
Tìm: