TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
101. Hò Tạ Từ
102. Thiền Đường Thiền Thức ^
103. Chào Mừng Đại Hội Du Hành Tự Thức HongKong 1992
104. Tu Sinh
105. (Nhâm Thân đại lễ)
106. Vô Vi #
107. Từ Phụ Hợp Ca #
108. Chơn Tâm
109. Đoàn Quân Cứu Thế
110. Bánh Chưng
111. Minh Tâm
112. Kiến Tánh
113. Ánh Sáng
114. Đại Hội Ngươn Sinh *
115. Đại Hội Ngươn Sinh (2)
116. Đại Hội
117. Hò Ơi!
118. Thiền Đường Thông Hải
119. Sóng Yêu
120. Kính gởi bà Zimmermann
của tổng cộng 793 bài thơ theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
  2 3 4 5 [6] 7 8 9 10   
Hướng dẫn về Trang Thơ
Hò Tạ Từ
Tìm: