Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Nguyệt Lan
Tải về máy:
Hạnh Đức:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
HẠNH ĐỨC
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Phạm Đức Thành

Hạnh đức là việc tối cần
Người tu phải có cao tầng hướng tâm
Thực hành thanh tịnh diệu thâm
Qui y Phật Pháp âm thầm tự tu
Biết hồn khờ dại còn ngu
Tâm chưa dứt khoát phải tu hoài hoài
Cảm thông nguyên lý thanh đài
Tâm không lọan động sửa sai tiến dần
Sống trong đời đạo chuyên cần
Khai minh đời đạo góp phần dựng xây
Tình đời tình đạo hay say
Trì tâm phục vụ dịp may vẫn còn
Con đường hạnh đức nỉ non
Giúp người tiến hóa chẳng còn si mê
Chẳng còn loạn động chán chê
Con đường hạnh đức mãi mê thực hành
Cảm thông nguyên lý vô sanh
Thực hành chánh pháp đành rành hơn xưa
Dẹp phần động loạn mây mưa
Không còn danh lợi, vẫn ưa luật Trời
Nằm lòng nhân quả ở đời
Không làm điều quấy hợp thời tiến thăng
Chẳng còn gieo họa khó khăn
Bình tâm học hỏi cơ tầng cảm giao
Thế gian muôn sắc muôn màu
Đổi trao qui một trước sau an hòa.
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: