Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Kiều Hưng
Tải về máy:
Cuộc Sống Tâm Linh:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
CUỘC SỐNG TÂM LINH
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Phạm Đức Thành

Cuộc sống tâm linh một kiếp người
Tự do phát triển lại càng tươi
Qui không thanh nhẹ Trời ban phước
Khó khổ do tâm tự khóc cười

Khóc cười thế cảnh đau thương động
Giải tỏa phiền ưu tự ước mong
Phước họa do mình tâm tự đạt
Qui nguyên giềng mối chẳng cơ còng

Cơ còng vì bởi lắm ước mong
Giải tỏa phiền ưu chẳng tréo tròng
Thẳng bước một đường ta tự tiến
Về không thanh nhẹ chẳng còn mong

Ai giỏi ai tài ta không động
Vô sanh thức giác chẳng cầu mong
Sửa mình tận độ nhơn sanh thức
Khó khổ bình tâm xét xét phân.
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: