1. Trụ Trong Thanh Điển
  15-03-1981 - Montreal (19810315L1) - Giang Thanh. Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện
2. Kêu Gọi Tâm Linh - Cuốn A
  03-05-1981 - Montreal (19810503L3) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện
3. Đi Với Tôi
  31-05-1981 - Montreal (19810531L2) - Bình Minh và Phan Cao Thăng (gửi tặng).
4. Phân Minh Hành Triển
  28-03-1982 - Montreal (19820328L1) - Lý Anh, và Phan Cao Thăng (gửi tặng Thư Viện)
5. Phá Mê Phá Chấp - Cuốn 1
  11-04-1982 - Montreal (19820411L2) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
6. Tự Kiểm Chứng Minh Chánh
  16-05-1982 - Montreal (19820516L1) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện
7. Siêu Nhiên Siêu Phàm
  10-10-1982 - Montreal (19821010L2) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện
8. Giải Giới Phân Minh
  13-03-1983 - Manila (19830313L2) - Anh Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
9. Phân Luận Mật Giáo Siêu Nhiên
  04-06-1983 - Montreal (19830604L2) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
10. Đại Hạnh Siêu Sinh
  23-10-1983 - Montreal (19831023L1) - Nhóm LVN, Mai Chất, và Nguyễn Luyến. Phan Cao Thăng gửi tặng
11. Tận Diệt Si Mê
  10-06-1984 - Paris (19840610L1) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
12. Tình Yêu Siêu Thoát
  06-08-1984 - Amphion les Bains (19840806L2) - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1150-1154 và nhóm VVL
13. Tựu Tan Qui Hồi
  02-11-1984 - Bangkok (19841102L1) - Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
14. Vui Xuân - Cuốn 1
  01-01-1990 - Montreal (19900101L1) - Anh Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
15. Vui Xuân - Cuốn 2
  01-01-1990 - Montreal (19900101L2) - Anh Phan Cao Thăng gửi tặng Thư Viện.
của tổng cộng 21 tài liệu.
[1] 2   
Tìm:
>> Advanced Search