1. Antony & Paris (Buổi Sáng) - Cuốn A
  28-11-1981 - Paris (19811128L1) - Trân Trân. Xuân Thanh duyệt lại. (Dates to be corrected)
2. Bà Mẹ Việt Nam
  20-03-1977 - Sài Gòn (19770320L1) - Tuần Báo Quy Hội Tình Người - số 49
3. Bầu Trời Thanh Tịnh
  29-01-1978 - Sài Gòn (19780129L1) - Tuần Báo Vô Vi - số 30-31
4. Bính Thìn Mậu Ngọ
  05-02-1978 - Sài Gòn (19780205L1) - Tuần Báo Vô Vi - số 32-34
5. Buổi Giảng Đầu Tiên Tại Hải Ngoại
  22-12-1979 (19791222L1) - Lá Thư Vô Vi, số 65, tháng 5, 1992
6. Buổi Tạ Từ Culver City
  15-05-1984 - Culver City (19840515L1) - NV Tien
7. Buổi Tạ Từ Kent
  20-01-1984 - Kent (19840120L1) - NV Tiến. (Xuân Thu duyệt lại)
8. Buổi Tiễn Đưa Thầy Tại Paris - Cuốn A
  03-01-1982 - Paris (19820103L1) - NV Tiến. Anh Chất, anh Trí và bđ Dallas duyệt lại.
9. Buổi Tiễn Đưa Thầy Tại Paris - Cuốn B
  03-01-1982 - Paris (19820103Q2) - NV Tien
10. Cảm Nghĩ Về Tết Vô Vi Tại TV Nhẫn Hòa
  03-06-1988 - Amphion (19880603L2) - Nhóm LVN. Thủy Nguyễn (Đức Quốc) và VK duyệt lại.
11. Cảm Ứng Tâm Can
  05-06-1977 - Sài Gòn (19770605L1) - Tuần Báo Quy Hội Tình Người - số 53-55
12. Câu Chuyện Từ Đáy Lòng Của Một Cô Tiên - Cuốn 1
  01-10-1981 - Montreal (19811001L1) - Lê Công Điển
13. Chân Thành Phân Giải
  06-01-1985 - Melbourne (19850106L2) - LVN
14. Chơn Kinh 1
  1998 - Montreal (19980000L1) - Huệ Tuyết
15. Chơn Kinh 10
  2006 - United States (20060000L2) - Hue Tuyet
của tổng cộng 439 tài liệu.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Tìm:
>> Advanced Search