TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
141. Cậu Trường
142. Linh Căn
143. Houston, Texas, 20-01-1989
144. Long Vân
145. Đức Cha Nhẫn Hòa
146. Thiền Đường Thanh Hòa
147. Thiền Viện Nhẫn Hòa, 29-06-1988
148. (Tôi có tình yêu)
149. (đóa hoa sen)
150. Thiền Đường Quy Tụ Hồi Sinh
151. (Nhiều bài thơ) ^
152. Đất
153. Sài Gòn, 28-12-1974
154. Sài Gòn, 21-12-1974
155. Sài Gòn, 14-12-1974
156. Sài Gòn, 30-11-1974
157. Sài Gòn, 23-11-1974
158. Sài Gòn, 09-11-1974
159. Sài Gòn, 26-10-1974
160. Sài Gòn, 19-10-1974
của tổng cộng 793 bài thơ theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
  4 5 6 7 [8] 9 10 11 12   
Hướng dẫn về Trang Thơ
(1)Trang Thơ, cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, để sưu tầm và chia xẻ những bài thơ đạo của Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Đức Kim Thân Cha, những bậc chân tu, và những bạn bè tu học trong thực chất thực hành. Quý bạn đạo có thể giúp trực tiếp mang thơ vào để đóng góp cho Thư Viện ngày càng đầy đủ và phong phú.
(2)Khung Tìm Thơ bên trên có thể giúp truy cập danh mục thơ của Thư Viện. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của bài thơ, chẳng hạn như 'chuốc hồng', 'đẹp tươi', v.v., và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thơ hiện có trong thư viện! Xin dùng kiểu chữ Unicode (có dấu).
(3)Để đọc một bài thờ tìm được, bấm vào tựa của một bài thơ trong số bài tìm được, bài thơ đó sẽ hiện ra phía bên phải trong khung thơ. Những bài có tựa bên trong dấu ngoặc () là những bài không có tựa. Thư viện tạm dùng cầu đầu tiên, hay vài chữ trong câu đầu tiên, để thay cho tựa.
(4)Những bài thơ có hình chụp chữ viết tay của tác giả, xin bấm link "[Xem hình chụp]" hay "[Xem bản chép]" phía bên dưới khung thơ để đọc. Để download các hình chụp này, cách dễ nhất là dùng nút trái của con chuột để "kéo" hình đó ra "desktop" của quý vị. Cũng có thể dùng nút phải con chuột, và chọn "View Image" hay "Save Image As".
(5)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải thơ lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thơ vào.
Đặc San
Tìm: