TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
Hướng dẫn về Trang Thơ
(1)Trang Thơ, cũng như cả VoviLib, là một phương tiện của chung, để sưu tầm và chia xẻ những bài thơ đạo của Đức Tổ Sư, Đức Thầy, Đức Kim Thân Cha, những bậc chân tu, và những bạn bè tu học trong thực chất thực hành. Quý bạn đạo có thể giúp trực tiếp mang thơ vào để đóng góp cho Thư Viện ngày càng đầy đủ và phong phú.
(2)Khung Tìm Thơ bên trên có thể giúp truy cập danh mục thơ của Thư Viện. Để sử dụng, đánh vào khung vài chữ muốn tìm của bài thơ, chẳng hạn như 'chuốc hồng', 'đẹp tươi', v.v., và bấm 'Go'. Nếu tìm theo năm tháng, cần đánh theo thứ tự 'năm-tháng-ngày'. Thí dụ: '1988', hay '1988-07', hay '1988-07-06'. Nếu để trống và bấm 'Go', kết quả sẽ là tất cả thơ hiện có trong thư viện! Xin dùng kiểu chữ Unicode (có dấu).
(3)Để đọc một bài thờ tìm được, bấm vào tựa của một bài thơ trong số bài tìm được, bài thơ đó sẽ hiện ra phía bên phải trong khung thơ. Những bài có tựa bên trong dấu ngoặc () là những bài không có tựa. Thư viện tạm dùng cầu đầu tiên, hay vài chữ trong câu đầu tiên, để thay cho tựa.
(4)Những bài thơ có hình chụp chữ viết tay của tác giả, xin bấm link "[Xem hình chụp]" hay "[Xem bản chép]" phía bên dưới khung thơ để đọc. Để download các hình chụp này, cách dễ nhất là dùng nút trái của con chuột để "kéo" hình đó ra "desktop" của quý vị. Cũng có thể dùng nút phải con chuột, và chọn "View Image" hay "Save Image As".
(5)Nếu bạn có account và đã login, có thể dùng link "Tải thơ lên Thư Viện" hiện ra ở bên trên để mang thơ vào.
Biển Cairns
Tìm: