Vài album mới nhất
Khổ Đời Sinh Đạo
Tâm Linh & Vũ Trụ
Đạo Tâm II
 
Những albums Dân Ca & Cải Lương khác
Đạo Tâm
Đâu Là Hạnh Phúc
Hồn Quê Duyên Trời
Hợp Thức Hòa Bình
Linh Bảo Kinh
Lý Tình Thương
Người Cha Kính Yêu
Nhớ Mạ
Thắp Sáng Tâm Linh
Tình Yêu Siêu Thoát
Từ Bi Nhiệm Mầu
Xuân Giáp Ngọ
Xuân Nhâm Thìn
Xuân Quý Tỵ
 
Nguyệt Lan
Tải về máy:
Mười Thương:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
MƯỜI THƯƠNG
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Phạm Đức Thành

Một Thương nhớ cảnh Trời cao
Hai Thương hành khổ đạo mầu quang khai
Ba Thương Cha Mẹ miệt mài
Bốn Thương xác tạm tự đày khổ đau
Năm Thương cảm động muôn màu
Sáu Thương trí tuệ không trao tình đời
Bảy Thương khổ cảnh tơi bời
Tám Thương khó khổ nơi nơi thực hành
Chín Thương thiện nghiệp làm lành
Mười Thương tận độ giúp anh em hòa.
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: