61. Giấc mơ nhắc nhở về tâm linh cố chấp ở tiền kiếp để ăn năn tu sửa ở kiếp này  
  Hỏi : Có một lần con nằm mơ; thì trong giấc mơ đó, có một người đến xin con một lóng ngón tay, họ muốn chặt một lóng ngón tay của con để...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Ừ. Trong cái cơn mơ đó là nhắc lại cái chuyện tiền kiếp của mình mà thôi; nhắc lại cái tâm linh cố chấp của tiền kiếp mà thôi; chớ không phải bây...
62. Ban ngày lúc nào rảnh cũng thiền thì tự nhiên đêm nó bớt để cơ thể nghỉ  
  Hỏi : Lúc thời gian đầu con thiền đêm nào con cũng dậy đều hết mà gần đây khoảng hơn 2 tháng không cách nào con dậy được lúc nửa đêm mà...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cái đó là bị ban ngày đã lo thiền, và lúc nào rảnh cũng thiền, thành ra nó đã thiền nhiều thì tự nhiên cái đêm khuya nó giải bớt đi. Nó cũng phải một...
63. Hào quang thuộc về chấn động lực siêu  
  Hỏi : Nhờ Thầy giải nghĩa cho con "Hào Quang" là gì? Cấu tạo hào quang, và ích lợi của hào quang? Ða số các bạn đạo ở đây thường thường...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Bởi vì, cái hào quang đó nó thuộc về Chấn Ðộng Lực siêu, không phải chấn động lực "Hữu hình hữu hoại" tại thế gian. Cho nên, cái thần thức của...
64. Nghe mùi hương trầm lúc làm Pháp luân Thường chuyển  
  Hỏi : Tự nhiên lúc mà con đang làm Pháp Luân Thường Chuyển này kia, thì con nghe cái mùi hương trầm và tới bây giờ cũng còn, đôi khi đang làm Pháp...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Không. Cái mùi hương trầm đó là do cái tiền kiếp mình đã dự qua những cuộc tu đó thôi. Nhưng mà nó mở đây, rồi mộ thời gian nó hết. Cứ ráng làm...
65. Niệm Phật nghe tiếng “cách” nhẹ và tiếng chuông ngân trong bộ đầu  
  Hỏi : Có lúc con niệm Phật nghe một cái "cách" nhẹ ở trong cái đầu mình; trải qua trạng thái đó. Bây giờ mình niệm, trải qua cái giai đoạn...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cái đó là nó đang mở; nó đang mở trong cái thức của bộ óc; bởi vì bộ óc mình lớn rộng. Cái Nam Mô A Di Ðà Phật này là để đánh đổ và mở những...
66. Sự khác biệt giữa điển Bề Trên và điển của ma  
  Hỏi : Xin Thầy dạy cho chúng con cách phân biệt điển của Bề Trên giáng xuống để dậy chúng con, và điển của ma xuống để dụ dỗ chúng con.
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Ðó. Cái phần của Bề Trên xuống, là nó không có nhập trong cơ thể, và nó không có thể điều khiển mình được. Phần Bề Trên xuống là lúc nào mình cũng...
67. Quẻ Dịch, Ngũ Hành và Minh Cảnh Đài  
  Hỏi : Trước đây con có học mấy cái môn gọi là, thí dụ như là về tâm linh, về Dịch học; cũng đã có lần đạt được những cái kết quả...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Nó không có khó khăn. Khi mà Ông đạt được thanh tịnh rồi á, thì con nó phải trình diện với mình. Thì, nó ở trong cái thể chất nào thì nó xuất hiện...
68. Chủ nghĩa Tư Bản và chủ nghĩa Cộng Sản  
  Hỏi : Hiện thời bây giờ ấy, trong thế giới thì nó có hai cái chủ nghĩa: chủ nghĩa Tư Bản, và chủ nghĩa Cộng Sản. Hai cái đó nó xung đột...
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Cho nên, hai cái chủ nghĩa đó là cũng cái chương trình của Thượng Ðế đặt, vì Thượng Ðế thấy rõ con Ngài không có đứa nào chết, mà nó chỉ đi học...
69. Kết quả tu luyện theo Vô Vi  
  Hỏi : Tu luyện cái Phương Pháp Công Phu này, thì mình sẽ đạt được kết quả gì? Thầy có thể tóm tắt cho con biết được không?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Mình sẽ có kết quả, là mình biêt, "Mình là ai, ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu;" là điều quan trọng nhứt, là cứu cánh của Vô Vi là vậy. Khi mình...
70. Chôn hay thiêu  
  Hỏi : Chết hay là diệt thì cái phần xác đó nên chôn hay là nên thiêu? Như thế nào tốt hơn ạ?
  Đáp : [nghe/xem] - [download]   -
Ðối với những người mà có thể giải thoát trong cuộc sống, và mỗi đêm họ được đi và họ làm chuyện, kêu bằng "Hoằng Ðạo, trả Ðạo," trong cái...
 
của tổng cộng 617 Câu vấn đáp (được phổ biến)
  3 4 5 6 [7] 8 9 10 11   
Master in 1980s
 
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
Ghi Chú:

Trang Vấn Đáp này đang được cập nhật thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp, yêu cầu, hay thắc mắc, xin thư về chúng tôi qua địa chỉ info@vovilibrary.net. Đa tạ.

Tìm:
>> Advanced Search