TV Vi Kien
 
 
** Thư viện đang gom góp thơ của Đức Thầy và Tổ Sư. Kính mời quý bạn đạo đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ và chính xác hơn. Đa tạ.
 
 
781. Thăng Hoa #
782. Nhìn Con #
783. Yêu #
784. Sài Gòn, 30-08-1969
785. Sài Gòn, 06-09-1969
786. Quê Mẹ #
787. Tự Thuật Thi
788. Sài Gòn, 23-08-1969
789. Mười Thương #
790. Sài Gòn, 16-08-1969
791. Thầy Đi #
792. Thầy Trò Cùng Đi #
793. Tô Lục Chuốc Hồng #
của tổng cộng 793 bài thơ theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện. (* có audio; ^ có bản viết tay; # có phổ nhạc)
  32 33 34 35 36 37 38 39 [40]
Hướng dẫn về Trang Thơ
Thăng Hoa
Tìm: