Tựa : TV Vĩ Kiên - Khóa Khai Triển Nguyên Lý "Nam Mô A Di Đà Phật" 3 - Cuốn B2
Tác giả : Thiền Sư Lương Sĩ Hằng   (15-08-1994)
Chép băng : Phan Thanh Bảo. VK duyệt lại.
 
Truy cập kiểu chi tiết
Tựa:
Tác giả:
Địa danh:
Tháng/Năm: /   đến   /
Trong dịp:
Dạng media:
ItemID:
 
Chỉ tìm những tài liệu có audio đầy đủ.
Chỉ tìm những tài liệu có bài chép.
   (Xin dùng kiểu chữ Unicode.)
 
TV Vĩ Kiên - Khóa Khai Triển Nguyên Lý "Nam Mô A Di Đà Phật" 3 - Cuốn B2
 
 
 
 
Ghi Chú:
Chủ trương của Thư Viện là chép đúng hoàn toàn như nội dung trong audio. Mặc dầu các bài chép ở đây đã được chép và duyệt lại cẩn thận, với hết khả năng hiện tại của Nhóm Thực Hiện Thư Viện và các bạn cộng tác, nhưng chắc sẽ không tránh khỏi mọi sai sót. Kính xin quý bạn đạo liên lạc và cho biết những sai sót ngoài ý muốn, nếu gặp phải, để giúp kho tàng chung này của chúng ta ngày càng chính xác. Chân thành cảm ơn quý bạn đạo.