31. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 7B   
  26-01-1988 - Olympia - Item ID: 19880126Q3
32. Ðạo Thế Nguyên Luật (Thầy đàm đạo tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 3B   
  08-11-1988 - Dallas - Item ID: 19881108Q2
33. Ðàm Ðạo HồngKông - Cuốn AB   
  19-04-1989 - HongKong - Item ID: 19890419Q1
34. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Phúc Kiến) - Manila Philippines - Cuốn A   
  14-05-1989 - Manila - Item ID: 19890514L1
35. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Phúc Kiến) - Manila Phillipines - Cuốn B   
  14-05-1989 - Manila - Item ID: 19890514L3
36. Vấn Ðạo Tiếng Trung Hoa (Quan Thoại) - Cuốn 1A   
  26-12-1992 - HongKong - Item ID: 19921226Q1
37. Ðàm Ðạo Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 1B   
  26-12-1992 - HongKong - Item ID: 19921226Q2
38. Ðàm Ðạo Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 2A   
  26-12-1992 - HongKong - Item ID: 19921226Q3
39. Ðàm Ðạo Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 2B   
  26-12-1992 - HongKong - Item ID: 19921226Q4
40. Ðàm Ðạo Tiếng Trung Hoa (Quảng Đông) - Cuốn 1A   
  26-12-1992 - HongKong - Item ID: 19921226Q5
41. Vấn Ðạo Tại Hồng Kông (tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 2A   
  01-12-1993 - HongKong - Item ID: 19931201Q1
42. Giảng Cho Cộng Ðồng Hồng Kông (Thầy giảng tiếng Anh và Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn B   
  01-12-1993 - HongKong - Item ID: 19931201Q2
43. Phương Pháp Công Phu (dịch qua tiếng Trung Hoa - Quảng Đông)   
  1999 - Montreal - Item ID: 19990000L7
của tổng cộng 43 tài liệu.
  1 2 [3]
Master at TSXD
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
(1)Bấm vào tựa của mỗi tài liệu trong danh mục, nếu có, để xem chi tiết, hay để đọc.
(2)Giải thích các icon:
: đây là một cuốn audio. Bấm vào đó để nghe.
: đây là một cuốn video.
: đây là một cuốn sách (hay đặc san, lá thư).
: đây là một cuốn sách đọc (audio book).
: đây là một ebook (để đọc trên Ipad, Kindle, v.v.).
: bài audio này đang trong quá trình được chép hay duyệt lại, và sẽ được phổ biến khi hoàn tất. Rà con chuột trên icon sẽ hiện lên tên người đóng góp.
: bài chép của mẫu audio này đã được hoàn tất; quý vị có thể bấm vào đó để đọc trực tiếp.
--- Nếu chỉ có : audio này chưa có ai chép. Nếu quý bạn đạo phát tâm chép giúp bài đó, xin làm ơn liên lạc với nhóm thực hiện Thư Viện (theo địa chỉ dưới đây) để đăng ký chép, và giúp tránh tình trạng nhiều bạn đạo chép cùng một bài.
Tìm:
>> Advanced Search