1. Nhân Sanh Thế Ðộ (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn 2B   
  23-04-1981 - HongKong - Item ID: 19810423L1
2. Nhân Sanh Thế Ðộ (Thầy giảng tiếng Trung Hoa - Quảng Đông) - Cuốn B   
  23-04-1981 - HongKong - Item ID: 19810423L2
3. Giảng Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) Tại Hồng Kông - Cuốn 2A   
  23-04-1981 - HongKong - Item ID: 19810423L3
4. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 2B   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229L1
5. Ðàm Ðạo Cùng BÐ Trung Hoa Tại Paris, Pháp (tiếng Quảng Đông) - Cuốn A   
  29-12-1981 - Paris - Item ID: 19811229L2
6. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 1A   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q1
7. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 1B   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q2
8. TÐ Quy Thức - Khóa 3: Thuyết Giảng Tiếng Trung Hoa (Triều Châu) - Cuốn 2A   
  29-12-1981 - Amphion les Bains - Item ID: 19811229Q3
9. Ðàm Ðạo Cùng BÐ Trung Hoa Tại Paris, Pháp (tiếng Quảng Đông) - Cuốn B   
  Bạn Ðạo, 29-12-1981 - Paris - Item ID: 19811229Q4
10. Giảng Cho Hai Bạn Ðạo Cynthia và H. Anh - Cuốn A   
  08-01-1982 - Manila - Item ID: 19820108Q1
11. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 5A   
  25-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820225L2
12. Ðức Thầy Giảng Tiếng Trung Hoa (Quảng Ðông) - Cuốn 5B   
  25-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820225L3
13. Ðức Thầy Giảng Cho Đông Y Sĩ Trung Hoa (tiếng Quảng Đông) - Cuốn AB   
  27-02-1982 - Item ID: 19820227L1
14. Ðàm Ðạo Cùng B/Đ Hồng Kông (tiếng Trung Hoa - Quảng Ðông) - Cuốn A   
  27-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820227Q1
15. Ðàm Ðạo Cùng BÐ Hồng Kông (tiếng Trung Hoa - Quảng Ðông) - Cuốn B   
  27-02-1982 - HongKong - Item ID: 19820227Q2
của tổng cộng 43 tài liệu.
[1] 2 3   
Tìm:
>> Advanced Search