Thư đến: '... Chúng con nguyện thực hành nghiêm túc Mười Điều Tâm Đạo và tinh tấn tu hành theo chánh pháp'
Redding, ngày 15 tháng 7 năm 1997

Kính Thầy,
Lời đầu tiên là con thành kính tri ân Thầy đã theo dõi chăm sóc con trên bước đường tu học, dù rằng con chỉ diện kiến Thầy lần đầu tiên chưa được một tiếng đồng hồ, hôm con cùng bạn đạo Vô Vi đón Thầy từ Vancouver, Canada sang chủ tọa lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thiền Viện Nhẫn Hòa ở Olympia, Washington tháng 8 năm 1996. Con không có điều kiện ở lại lâu để tiễn đưa Thầy về lại Canada, vì sáng hôm sau con phải trở về lại Redding, California.
Những lời chỉ giáo của Thầy con đã ghi vào tâm và biến thành hiện thực công phu tu chứng hằng ngày. Sau lần gặp gỡ và đảnh lễ Thầy, về nhà con đã cảm nhận được là Thầy đang theo dõi cuộc hành trình tu học của con bằng điển quang. Tháng 10 năm 1996, con gặp một tai nạn xe hơi khủng khiếp mà khi chứng kiến ai cũng nghĩ rằng con không thể nào sống sót được, nhưng con đã an toàn như một phép lạ. Con thành kính tri ân Thượng Đế, Chư Phật và Thầy đã chuyển họa thành phước cho con, để con có cơ hội tu học như con đã từng phát đại nguyện hầu trở về nguồn cội.
Thanh bình cũng tại do chơn tâm
Kiến thức thanh quang chẳng tái tầm
Phát triển quy nguyên duyên tự đạt
Một năm thoát nạn, một năm tầm.

Sau khi đọc kỹ bài thơ, con suy nghĩ nhiều và xúc động nghĩ đến Thầy. Dầu xa xôi vạn dậm, Thầy vẫn theo dõi bước đường tu học của con. Thầy đã biết rất rõ tai nạn xẩy đến cho con và con đã thoát hiểm. Thầy cũng biết con đang nghiên cứu học hỏi giáo lý Cao Đài Đại Đạo của Đấng Cha Trời. Con ý thức một cách sâu sắc hai câu thơ cuối cùng trong bài thơ của Thầy:
Phát triển quy nguyên duyên tự đạt
Một năm thoát nạn, một năm tầm.

Kính thưa Thầy! Con đã nhiều lần định biên thư cho Thầy như một cử chỉ đảnh lễ tri ân Thầy sau khi nhận được bài thơ, nhưng con đợi đến ngày gần Đại Hội Khóa Sống Chung tổ chức tại Washington D.C. vào cuối tháng 8 năm nay (1997) con mới biên thư kính thăm Thầy, đồng thời chúc Đại Hội thành công tốt đẹp; Các buổi thuyết giảng của Thầy sẽ đánh thức được tận đáy sâu tâm thức chúng sinh như một duyên lành khai mở Tâm Đạo.
Đại Hội Khóa Sống Chung này, vì hoàn cảnh, con không tham dự được. Tuy nhiên, tâm con không bao giờ quên hướng về Đại Hội, đến Thầy trong những lúc công phu. Con kính dâng lên Thầy lòng thành kính của chúng con, đảnh lễ Thầy qua Tâm Không và cầu chúc các bạn đạo Vô Vi tham dự Khóa Sống Chung tràn ngập hồng ân thanh điển của Đấng Cha Trời và ân điển của Thầy và hạnh tu học mỗi ngày một phát triển.
Con sẽ cố gắng thu xếp tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 16: QUY HỘI TÌNH THƯƠNG tại Las Vegas cuối tháng 12 năm nay để được gặp Thầy và sau gặp các bạn đạo, tiếp tay khai triển Tâm Thức Thanh Tịnh Hòa Bình hầu góp phần cải đổi bộ mặt nước nhà và nhân loại được tốt đẹp hơn, đón đường khai mở một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Hòa Bình+Tình Thương+ Huynh Đệ trên quả Địa Cầu. Chúng con nguyện thực hành nghiêm túc Mười Điều Tâm Đạo và tinh tấn tu hành theo chánh pháp.

Kính bái,
TC
 
Thư đi:
Olympia, ngày 3 tháng 8 năm 1997

TC,
Thầy vui nhận được thư con đề ngày 15/7/97, được biết con đã gia công tu luyện sau khi gặp được Thầy và con tự hiểu được tầm tiến hóa của nhân sinh mà mọi người mong muốn có một hơi thở hòa bình.
Con càng hành pháp thì con sẽ càng hiểu được chiều sâu của tâm đạo, cùng chung xây dựng một đường lối thuận chiều về Thiên Quốc. Đại Hội sẽ đem lại cho mọi người một niềm tin hòa bình do hành giả tự tu tự đạt. Chúc con vui tiến và thực hành trong thanh tịnh.

Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
OngTamDocThu
 
Vài thư đi thư lại mới đây
501. Ngày 18-03-1999. Người viết: LMD - TD
502. Ngày 19-09-1999. Người viết: UXT
503. Ngày 04-04-1999. Người viết: CPC
504. Ngày 03-09-1999. Người viết: NMT-TL
505. Ngày 24-08-1990. Người viết: BMT
506. Ngày 01-10-1990. Người viết: TS
507. Ngày 05-08-1990. Người viết: NTT
508. Ngày 03-06-1990. Người viết: LTL
509. Ngày 12-07-1990. Người viết: NTS
510. Ngày 08-08-1990. Người viết: LPN
511. Ngày 26-02-1992. Người viết: PVĐ
 
của tổng cộng 511 thư đi thư lại (được phổ biến) theo thứ tự ngược lại của ngày tải lên Thư Viện.
  18 19 20 21 22 23 24 25 [26]
 
 
 
Hướng dẫn cách dùng
 
(Thư viện đang gom góp các thư từ lai vãng của Đức Thầy và hành giả Vô Vi. Kính mời quý bạn đạo gần xa đóng góp cho kho tàng chung này ngày càng đầy đủ hơn. Đa tạ.)
Tìm: