Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Phương Thảo và Minh Dương
Tải về máy:
Bạn Ơi 6:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
BẠN ƠI 6
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Đỗ Văn Nghiên

Bạn ơi ! Thức giác hợp thì
Khí Trời giao cảm Tâm thì đạt thông
Nằm trong định luật hóa công
Trong Không mà Có vẫn tòng Thiên Cơ
Cảm giao giao cảm từ giờ
Biết mình biết họ biết mơ cõi trần

Cảm minh Thiên Địa một phần
Trời trăng mây gió cơ tầng phân minh
Xác thân giao cảm địa linh
Tình thương vô tận do mình phát tâm

Bạn ơi ! Chớ vội sai lầm
Trong ta có sẵn ta tầm đến nơi
Khai minh Tâm Thức do Trời
Qui Hồn qui Vía qui lời cảm giao
Thức tâm chánh Pháp diệu cao
Nơi nào cũng tiến nơi nào cũng minh.
Bài thơ liên hệ: Bạn ơi !
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: