Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Minh Dương, Phương Thảo, Hồng Lê
Tải về máy:
Ngày Giỗ Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
NGÀY GIỖ TỔ SƯ ĐỖ THUẬN HẬU
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Lê Huỳnh

Uống nước nhớ nguồn từ đâu đến
Tu luyện cũng nhờ Tổ dựng nên
Giải tiến cuộc đời tâm tự thức
Ai minh tưởng nhớ cõi Bề Trên

Bề Trên đã thoát đạo nền
Giúp người tiến hóa vững bền tâm tu
Tự phân trí sáng giải mù
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài
Ấy là tận độ chính Ngài
Hửu Hiền đã giúp lập Đài Vô Vi
Chúng ta tâm thức tự ghi
Đến ngày Giổ Tổ ta thì nhớ thêm
Thực hành tu luyện đêm đêm
Nhớ người tiến hóa ta thêm ý lành
Hướng về vô cực thanh thanh
Tranh trời cao đẹp ta hành đến nơi
Càn Khôn Vũ Trụ cõi Trời
Hướng tâm thành thật nhớ lời chỉ tu
Thực hành tiến hóa khỏi mù
Trí tâm thanh nhẹ an du thực hành
Tâm thời sáng tỏ vui thanh
Tổ ta đã tiến ta hành tiến lên
Cùng chung tiến tới vững bền
Bỏ đời qua đạo tạo nền an vui
Đời là tạm cảnh rèn trui
Hướng tâm về Tổ ta vui an hòa.
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: