Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Ánh Mai, Hoàng Ánh, Anh Duy & Nguyễn Hên
Tải về máy:
Khí Giới Tình Thương:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
KHÍ GIỚI TÌNH THƯƠNG
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Mai An

Tâm mang khí giới tình thương
Ði đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành chơn pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây

Càng thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Ðường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa

Càn khôn vũ trụ tình cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê

Thực hành tự lộn trở về
Quy y tâm pháp bối bê chẳng còn
Càn khôn vũ trụ nỉ non
Dìu hồn tiến hóa chẳng còn u mê

Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vuông tròn
Chơn hồn tự giác tự ôn lại bài

Càn khôn vũ trụ thanh đài
Qui y tam bảo rõ ngay Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đại đời đời dựng xây
Bạn đạo mến cảm vui vầy
Ði đây đi đó thân này cảm an
Bài thơ liên hệ: Bộ Lạc Trọc
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: