Vài album mới nhất
Uống Nước Nhớ Nguồn
Tôi Sống Mãi
Đi Với Tôi
 
Những albums Tân Nhạc khác
Anh và Tôi
Bạn Ơi
Chung Sống Hòa Bình
Dâng Lên Thầy
Dấu Kỷ Niệm
Dũng Hành
Duyên Lành
Duyên Lành Tự Thức
Đường Đi Thật
Đường Về Thiên Thai
Giáng Trần
Hãy Nhắc Cho Nhau
Hoa Vô Vi
Hoa Vô Vi 2
Hồi Sinh Sum Vầy
Hội Tụ Vinh Quang
Hồn Thiêng
Khí Giới Tình Thương
Kiếp Người
Lời Thầy
Lục Căn Lục Trần
Mẹ Hiền Yêu Dấu
Nhạc Khúc Không Gian
Nhớ Thương Thầy
Nỗi Lòng Du Tử
Ô Hê! Kỷ Nguyên Di Lạc
Tha Thứ & Thương Yêu
Thiền Ca Frankfurt 1995
Thiên Địa Nhân
Thiên Địa Nhân 2
Tiếng Trống Dựng Xây
Tiếng Trống Đại Đồng
Tình
Tình Đạo
Tình Mẹ Âu Yếm
Tình Trời Tận Độ
Tình Yêu Sống Động
Tôi Tầm Tôi
Trần Gian
Xứ Tôi
Xuân Di Lạc
Yêu Cha
 
Anh Duy
Tải về máy:
Nhìn Cốc Thầy:   [mp3] [lrc] [pdf] [kar]
[Ca khúc trước]  [Ca khúc kế tiếp]  [Cả album]
Lời của ca khúc:
NHÌN CỐC THẦY
Thơ: Lương Sĩ Hằng
Nhạc: Mai An

Nhìn cốc Thầy tâm cảm nhớ nhung
Nhìn cốc Thầy mây đen hết phủ
Nhìn cốc Thầy điển phủ trần gian
Nhìn cốc Thầy trơ trơ một cõi
Nhìn cốc Thầy theo dõi đường tu

Nhìn cốc Thầy chẳng gây uất hận
Nhìn cốc Thầy xét tận tâm can
Nhìn cốc Thầy khai mở nhiều màn
Nhìn cốc Thầy tâm an thanh tịnh

Nhìn cốc Thầy tự cảm tự minh
Nhìn cốc Thầy xét lịnh Ngọc Hoàng
Nhìn cốc Thầy tâm an chịu đựng
Nhìn cốc Thầy xây dựng đường tu

Nhìn cốc Thầy chịu ngu để tiến
Nhìn cốc Thầy lưu luyến tình Cha
Nhìn cốc Thầy tự hòa tự tiến
Nhìn cốc Thầy uyển chuyển đường tu

Nhìn cốc Thầy giải mù quy thức
Nhìn cốc Thầy chẳng tức chẳng hờn
Nhìn cốc Thầy lảnh ơn tiến hóa
Nhìn cốc Thầy thật thà thanh tịnh

Nhìn cốc Thầy thọ lịnh Cha yêu
Nhìn cốc Thầy bao nhiêu tình đẹp
Nhìn cốc Thầy tự dẹp đường sân
Nhìn cốc Thầy lần lần tiến hóa
Nhìn cốc Thầy tự xóa tội ngu

Nhìn cốc Thầy an du tự tiến
Nhìn cốc Thầy tâm sống tạm yên
Bài thơ liên hệ: Nhìn Cốc Thầy
 
 
Hướng dẫn sử dụng trang Thiền Ca
Tìm: